In de Raadsvergadering van donderdag 18 april jl. is stilgestaan bij een initiatiefvoorstel van ABO met CVO als mede-indiener. De kern van het voorstel was om de raad in positie brengen bij de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag als die te zijner tijd wordt ingediend door het COA. Gek genoeg was die mogelijkheid wel van toepassing wanneer er een AZC omgevingsvergunning zou worden aangevraagd voor onbeperkte tijd maar niet – zoals het COA heeft aangekondigd – voor een periode van 10 jr. terwijl de impact voor de omwonenden en de Oldebroekse gemeenschap in beide gevallen even groot zal zijn.

Hoewel onze inzet een procesvoorstel betrof over de positie van de raad ten opzichte van het college, leidde dit tot af en toe tot onplezierige discussies waarbij op de man werd gespeeld. ABO blijft zich in die discussies sterk maken voor een debat op de inhoud en niet op de man. Ook in de raadsvergadering hebben we dat opnieuw aan de orde gesteld.

Omdat de burgemeester als portefeuillehouder van het dossier AZC, op basis van de discussie een voorstel deed wat grotendeels tegemoet kwam aan de wens van ABO dat de raad zich mag uitspreken, was dat reden om het initiatiefvoorstel van tafel te halen. De winst voor ons als ABO is dat voordat het college een besluit zal nemen over een aangevraagde omgevingsvergunning van max 10 jaar en wat niet past in het huidige bestemmingsplan, het voornemen van het college besproken zal worden met de raad. Dat raadsgesprek geeft tevens de gelegenheid om randvoorwaarden mee te geven aan het college die meegenomen kunnen worden in de vergunning. Overigens blijft het standpunt van ABO dat het AZC er niet moet komen maar we worden hierin ingehaald door de Spreidingswet.

De raad meenemen is wat anders dan een dwingend advies maar dat bleek uit de reacties van de overige fractie niet haalbaar. Soms moet je in de politiek je knopen tellen en tevreden zijn wat je wel hebt bereikt. En dat is de winst van de afgelopen raadsvergadering.

Fractie ABO