Algemeen Belang Oldebroek

De politieke vereniging Algemeen Belang Oldebroek (A.B.O.) is opgericht in september 2009 op initiatief van de heer Jean Baptiste Kaiser. Onder zijn leiding is ABO de gemeenteraadsverkiezing van maart 2010 ingegaan en kreeg ABO maar liefst drie zetels in de raad. Deze raadsperiode heeft ABO haar steentje bijgedragen aan het ‘willen veranderen en het erbij betrekken van de burgers’, hetgeen uitmondde in een klinkende verkiezingsoverwinning. Waarmee ABO de 2e partij in onze gemeente is geworden. Inmiddels heeft ABO 2 raadsperioden verantwoordelijkheid genomen door deel te nemen aan de coalitie met een eigen wethouder.

Hoe is ABO ontstaan?

Het gemeentebestuur was blijven hangen in een traditionele manier van managen, denken en werken. Dit riep veel weerstand op bij de inwoners. Op het bestuurlijke vlak waren/zijn er verkeerde tradities ingeslepen en is een ongewenste cultuur ontstaan. Met een kritische noot zijn wij de verkiezing ingegaan. Er zullen nog harde noten gekraakt moeten worden, voordat de veranderingen een voldongen feit zijn. Gelukkig constateren wij dat intussen een aantal zaken ten goede is veranderd, maar we zijn er nog lang niet. Wij begrijpen dat veranderen vaak een langzaam proces is. En dat kunnen we alleen samen en door goed naar onze inwoners te luisteren en u/jullie erbij te betrekken. Want alleen samen behaal je resultaten én draagvlak.

Wie zijn wij?

Wij zijn mensen die proberen zuinig te zijn met uw geld en met de natuur in Oldebroek. Wij voeren een onafhankelijke politiek, zijn niet afhankelijk van landelijke politieke partijen en hebben daarom alleen het belang van onze eigen gemeente op de agenda staan. Wij zijn geen protestpartij, maar zijn wel positief kritisch. We moeten onze zetelwinst zelf verdienen, zonder hulp van kopstukken en/of subsidie vanuit Den Haag. Kortom, uw stem moet meer invloed krijgen en dat kan alleen als u ons steunt.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor alle inwoners van gemeente Oldebroek. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, leeftijd, inkomen of geloofsovertuiging.

Wat willen wij?

Wij willen dat de wensen en behoeften van de inwoners leidend zijn voor besluiten. Wij willen dat de gemeente daar samen met de inwoners een invulling aan geeft. Wij willen ook dat de gemeente samen met de inwoners zoekt naar oplossingen voor problemen waar we als samenleving mee te maken hebben.
Wij willen een lokale overheid die er voor de inwoners is en niet andersom. Een lokale overheid die open en transparant is, goed kan communiceren, betrokkenheid toont en duidelijk is. Een gemeente kan alleen dan goed bestuurd worden als zij haar inwoners tijdig bij belangrijke beleidsvoornemens betrekt en wel zodanig tijdig dat de mening van de inwoners nog van invloed kan zijn. Inspraak moet geen gunst zijn, maar een recht.

Van Oppositie naar College

Na de verkiezingen in 2010 is het niet gelukt om aan de coalitie deel te nemen. ABO heeft toen in korte tijd bewezen uitstekend oppositie te kunnen voeren. Dat resulteerde in inmiddels 2 bestuursperioden (2014-2018 én 2018-2022). En dat is met uw steun en stemkeuze gelukt.

Onze wethouder is er samen met de raads- en commissieleden vol enthousiasme mee aan de slag gegaan om de nodige verbeteringen en veranderingen door te voeren in de gemeente. Dat werk is zeker nog niet klaar en in de voorliggende periode 2022-2026 hoopt ABO met dit werk door te kunnen gaan. Ons motto is samen met U de gemeente Oldebroek nog mooier en beter maken. Wat blijft is dat wij altijd open blijven staan voor ideeën en suggesties. Schroom niet om met ons contact op te nemen: zie contact