Over ABO

Algemeen Belang Oldebroek

De politieke vereniging Algemeen Belang Oldebroek  ( A.B.O.)  is opgericht in september 2009 op initiatief van de heer Jean Baptiste Kaiser. Onder zijn leiding is ABO de gemeenteraadsverkiezing van maart 2010 ingegaan en kreeg ABO maar liefst drie zetels in de raad. De afgelopen raadsperiode heeft ABO haar steentje bijgedragen aan het ‘willen veranderen en het erbij betrekken van de burgers’, hetgeen uitmondde in een klinkende verkiezingsoverwinning en het worden van de 2e partij in onze gemeente. Het resultaat mag er zijn voorde bestuursperiode 2014-2018: 4 zetels in de raad, deel uitmakende van de coalitie met CU en SGP en met de wethouder Financiën, Openbare Ruimte en Sport!

 

Hoe is ABO ontstaan?

Het gemeentebestuur was blijven hangen in een traditionele manier van managen, denken en werken. Dit roept veel weerstand op bij de inwoners. Op het bestuurlijke vlak zijn er verkeerde tradities ingeslepen en is een ongewenste cultuur ontstaan. Met een kritische noot zijn wij de verkiezing ingegaan. Er zullen nog harde noten gekraakt moeten worden, voordat de veranderingen een voldongen feit zijn.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn mensen die proberen zuinig te zijn met uw geld en met de natuur in Oldebroek. Wij voeren een onafhankelijke politiek. Wij zijn niet afhankelijk van landelijke politieke partijen en hebben daarom alleen het belang van onze eigen gemeente op de agenda staan. Wij zijn geen protestpartij, maar wij vinden wel dat er een aantal zaken dringend moeten veranderen.

 

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor alle inwoners van gemeente Oldebroek. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, leeftijd, inkomen of geloofsovertuiging.

 

Wat willen wij?

Wij willen dat de wensen en behoeften van de inwoners leidend worden bij de te varen koers. Wij willen dat de gemeente daar samen met de inwoners een invulling aan geeft. Wij willen ook dat de gemeente samen met de inwoners zoekt naar oplossingen voor problemen waar we als samenleving mee te maken hebben.
Wij willen een lokale overheid die er voor de inwoners is en niet andersom. Een lokale overheid die open en transparant is, goed kan communiceren, betrokkenheid toont en duidelijk is. Een gemeente kan alleen dan goed bestuurd worden als zij haar inwoners tijdig bij belangrijke beleidsvoornemens betrekt en wel zodanig tijdig dat de mening van de inwoners nog van invloed kan zijn. Inspraak moet geen gunst zijn, maar een recht.

 

Van Oppositie naar College

Na de verkiezingen in 2010 is het niet gelukt om aan de coalitie deel te nemen. ABO heeft toen in korte tijd bewezen uitstekend oppositie te kunnen voeren.

 

Deze bestuursperiode ( 2014-2018) is dat met uw steun en stemkeuze in 2014 wel voor elkaar gekomen.

 

De wethouder van ABO is er samen met de raads- en commissieleden vol enthousiasme mee aan de slag gegaan om de nodige verbeteringen en veranderingen door te voeren in de gemeente. Dat werk is zeker nog niet klaar en  in de voorliggende periode 2018-2022 hoopt ABO met dit werk door te kunnen gaan. Ons motto is samen met U de gemeente Oldebroek nog mooier en beter maken.

 

Wat blijft is dat wij altijd open blijven staan voor ideeën en suggesties. Schroom niet om met ons contact op te nemen: zie contact

 

Reageren op onze standpunten en informatie in aanloop naar de verkiezingen kan ook op onze vernieuwde facebookpagina : www.facebook.com/abo.oldebroek