Nieuws

ABO: Gedogen permanente bewoning vakantiehuizen gedurende de coronacrisis

Post Image

De corona crisis raakt ons allemaal en dat lijkt nog een tijd te gaan duren. We moeten juist in deze tijd omzien naar elkaar en hulp bieden waar het mogelijk is. Dat geldt voor iedereen en in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving. Gelukkig zien we veel goede initiatieven ontstaan.   Uit de media […]

Lees verder

ABO: Steun aan verenigingsleven door coronavirus noodzakelijk

Het verenigingsleven (o.a. sport, muziek en cultuur) in de gemeente Oldebroek is behoorlijk groot. Deze verenigingen spelen een grote verbindende rol in onze samenleving. Door de landelijk ingestelde maatregelen rondom het coronavirus worden ook de verenigingen hard getroffen. Terwijl de vaste lasten blijven doorlopen zien zij hun inkomsten de komende tijd aanzienlijk teruglopen. Denk bijvoorbeeld […]

Lees verder

ABO klapt voor Zorg!

Post Image

Groot respect en veel dank verdienen alle medewerkers, direct en indirect, die ons helpen in deze moeilijke tijd om het Corona virus het hoofd te bieden.   Gisteravond 17 maart 2020 om 20.00 heeft ABO dan ook symbolisch voor hen allemaal meegeklapt. Een geste die we in gedachten elke dag zullen blijven herhalen!   In […]

Lees verder

ABO: Gemeenteraad besluit tot extra investeringen in onderwijs, sport en muziek

Post Image

Nieuwbouw regenboogschool op locatie oude “huishoudschool” in Oldebroek De gemeente Oldebroek heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in passende en moderne huisvesting voor onze kinderen, leerkrachten en betrokkenen Door nieuwbouw van de Regenboogschool in Oldebroek op de locatie waar nu de oude LHNO school staat, komt er ook in Oldebroek een mooie nieuwe school, waar […]

Lees verder

ABO: Overlast van jeukrupsen en sluipverkeer bestrijden

Post Image

Jeukrupsen Ook in onze gemeente zien we de laatste jaren een forse toename van overlast van de eikenprocessie (jeuk)rups. Een rondgang bij de huisartsen in onze gemeente toont aan dat gezien het aantal meldingen en huisartsenbezoeken deze jeukrups een zeer serieus probleem is. De inwoners van onze gemeente mogen dan ook verwachten dat er vanuit […]

Lees verder

Sluipverkeer Toe- en Afrit A28

ABO: Toenemende zorgen over sluipverkeer bij verplaatsen toe- en afrit A28   Aanleiding. Eerder heeft de gemeenteraad van Oldebroek om goede redenen besloten om de huidige toe- en afrit van de A28 te verplaatsen richting het knooppunt Hattemerbroek. In verband echter met de toenemende filedruk op de A28, met name tijdens de avondspits richting Zwolle, maakt de ABO […]

Lees verder

Lokaal ‘boerenprotest’ in Oldebroek!

Post Image

Afgelopen donderdag kwamen ruim 100 lokale boeren met ongeveer 30 tractoren naar het Gemeentehuis in Oldebroek om hun zorgen te uiten over de stikstofproblematiek en de PAS.   Oldebroek heeft een prachtig buitengebied, ingeklemd tussen de Natura 2000 gebieden Veluwe en de Veluwerandmeren en dat maakt deze problematiek extra moeilijk! Maar ABO vindt dat de […]

Lees verder

ABO analyse & reactie op Programmabegroting 2020-2023

Inleiding. Wederom werden we met een nieuwe begrotingsopzet geconfronteerd. Op zich waarderen we de verbeterde opzet en inzichtelijkheid maar vergelijken met het verleden is buitengewoon lastig. De nieuwe opzet willen we daarom graag voor meerdere jaren aanhouden.   Akkoord ja/nee. Er is sprake van een noodzakelijke bijsturing in de vorm van drastische maatregelen en daarmee […]

Lees verder

ABO: Jeugd betrekken bij lokale politiek van groot belang

Post Image

Ontmoeting jong en oud Afgelopen september heeft de politieke vereniging ABO stil gestaan bij haar 10 jarige jubileum. In de wijk De Akkers in Wezep zijn een 30 tal jongeren ( groep 8 basisschool de Bron) en een groep ouderen uit de wijk door ABO bij elkaar gebracht in het teken van ontmoeting, verbinden en […]

Lees verder

Nieuwe (locatie) Brandweerkazerne voor Oldebroek

Post Image

Trots op onze helden Regelmatig horen wij hen met loeiende sirenes op weg naar hun bestemming: Brandweerlieden onderweg naar een brand, ongeluk of een andere hulpvraag. Mensen die hun leven wagen om anderen te redden. Een onmisbare taak die vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Een taak die verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarbij veel geoefend […]

Lees verder