Nieuws

ABO: Overlast van jeukrupsen en sluipverkeer bestrijden

Post Image

Jeukrupsen Ook in onze gemeente zien we de laatste jaren een forse toename van overlast van de eikenprocessie (jeuk)rups. Een rondgang bij de huisartsen in onze gemeente toont aan dat gezien het aantal meldingen en huisartsenbezoeken deze jeukrups een zeer serieus probleem is. De inwoners van onze gemeente mogen dan ook verwachten dat er vanuit […]

Lees verder

Sluipverkeer Toe- en Afrit A28

ABO: Toenemende zorgen over sluipverkeer bij verplaatsen toe- en afrit A28   Aanleiding. Eerder heeft de gemeenteraad van Oldebroek om goede redenen besloten om de huidige toe- en afrit van de A28 te verplaatsen richting het knooppunt Hattemerbroek. In verband echter met de toenemende filedruk op de A28, met name tijdens de avondspits richting Zwolle, maakt de ABO […]

Lees verder

Lokaal ‘boerenprotest’ in Oldebroek!

Post Image

Afgelopen donderdag kwamen ruim 100 lokale boeren met ongeveer 30 tractoren naar het Gemeentehuis in Oldebroek om hun zorgen te uiten over de stikstofproblematiek en de PAS.   Oldebroek heeft een prachtig buitengebied, ingeklemd tussen de Natura 2000 gebieden Veluwe en de Veluwerandmeren en dat maakt deze problematiek extra moeilijk! Maar ABO vindt dat de […]

Lees verder

ABO analyse & reactie op Programmabegroting 2020-2023

Inleiding. Wederom werden we met een nieuwe begrotingsopzet geconfronteerd. Op zich waarderen we de verbeterde opzet en inzichtelijkheid maar vergelijken met het verleden is buitengewoon lastig. De nieuwe opzet willen we daarom graag voor meerdere jaren aanhouden.   Akkoord ja/nee. Er is sprake van een noodzakelijke bijsturing in de vorm van drastische maatregelen en daarmee […]

Lees verder

ABO: Jeugd betrekken bij lokale politiek van groot belang

Post Image

Ontmoeting jong en oud Afgelopen september heeft de politieke vereniging ABO stil gestaan bij haar 10 jarige jubileum. In de wijk De Akkers in Wezep zijn een 30 tal jongeren ( groep 8 basisschool de Bron) en een groep ouderen uit de wijk door ABO bij elkaar gebracht in het teken van ontmoeting, verbinden en […]

Lees verder

Nieuwe (locatie) Brandweerkazerne voor Oldebroek

Post Image

Trots op onze helden Regelmatig horen wij hen met loeiende sirenes op weg naar hun bestemming: Brandweerlieden onderweg naar een brand, ongeluk of een andere hulpvraag. Mensen die hun leven wagen om anderen te redden. Een onmisbare taak die vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Een taak die verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarbij veel geoefend […]

Lees verder

Algemeen Belang Oldebroek (ABO) bestaat 10 jaar!

Post Image

Op dinsdag 17 september jl. heeft ABO stil gestaan bij haar 10 jarige jubileum. ABO is in 2009 opgericht met name om de inwoners meer en vooral beter te betrekken bij besluitvorming in de gemeente maar ook wel om het fenomeen van ‘achterkamertjespolitiek’ terug te dringen en zo mogelijk te laten verdwijnen. Na een roerige […]

Lees verder

Geen onnodige bomenkap!

Post Image

Algemeen Belang Oldebroek (ABO) is een uitgesproken tegenstander van het kappen van de middenberm van de A28 tussen Harderwijk en Wezep zoals Rijkswaterstaat heeft aangekondigd. ABO vindt het niet van deze tijd dat nuttige en mooie natuur wordt opgeofferd terwijl er goede alternatieven zijn om de verkeersveiligheid op peil te houden. De middenbermen van dit […]

Lees verder

Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Afgelopen donderdag 11 juli vond  de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Jacco Evink nam namens ABO het woord over het meerjarenperspectief, of terwijl de toekomstige financiële cijfers (begroting). Het zijn zorgwekkende cijfers want Oldebroek heeft miljoenen tekort.   We schrijven juli 2019, het jaar is weer op de helft. We maken de balans op […]

Lees verder

ABO: Oldebroek failliet?: NEE, scherpe en duurzame financiële keuzes maken: JA!

In de pers leest u dat Gemeente Oldebroek een financieel goed jaar achter de rug heeft. Maar er speelt meer. Wij geven u een kijkje achter de schermen. Oldebroek zit net als vele gemeenten in Nederland in financieel zwaar weer. De structureel jaarlijkse inkomsten vanuit o.a. het Rijk en de inwoners, zijn onvoldoende om de […]

Lees verder