FRACTIE

André Boer

foto-andre-boerRaadslid en fractievoorzitter André Boer: “Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Andre Boer, geboren op 1 april 1955 te Elburg, na 24 jaar getrouwd met Hennie van Dieren en verhuisd naar de kern van Wezep en het ouderlijk huis uit 1844 overgenomen, dat al vele generaties geleden gebouwd en sindsdien altijd door de familie Boer bewoond wordt. Van beroep automonteur, tot dat ik in 1992 hier een autobedrijf startte, waar ik samen met mijn zonen ons familiebedrijf run en dagelijks aan Chevrolet Corvettes en Mercedessen werk. Als hobby ben ik medeoprichter en voorzitter van Stingray”82. Tevens vervul ik meerdere bestuurlijke functies in enkele landelijke autoverenigingen. Als ABO lid van het eerste uur werd mij gevraagd mij in te zetten in de commissies Ruimte & Grond en Middelen, die ik inmiddels vier jaar met veel plezier voor onze fractie heb ingevuld en vanaf 2010 t/m 2014 heb vervuld en vanaf 2014 tot heden fractievoorzitter met tevens zitting in de commissie Ruimte en Leefomgeving. Voor de lopende periode is mij de rol van fractievoorzitter van de ABO toebedacht. Mijn standpunt is dat je altijd helder en duidelijk moet zijn en met passende oplossingen moet komen. Via de ABO hoop ik dit waar te maken voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.”


Jacco Evink

Mijn naam is Jacco Evink. Geboren in 1985 en woon sinds mijn geboorte in het mooie Wezep. Getrouwd met Dirma Evink-Groeneveld en trotse vader van twee prachtige kinderen, Tobias en Lisa.

Gedurende mijn studie commerciële economie heb ik met veel plezier gewerkt bij Het Middelpunt in Wezep en daar veel in contact geweest met inwoners uit Wezep en de gemeente Oldebroek. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij Procility en de PD Group, waar we met veel plezier en enthousiasme kantoren en andere omgevingen inrichten.

Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, vooral het samen zoeken naar mooie en praktische oplossingen mét de burgers en overheid. Velen zullen mij kennen van de bewonersgroep ‘HoogoverWezep’, waarvan ik één van de oprichters ben. Ook in onze wijk Wezep-Noord heb ik samen met anderen het initiatief genomen om de parkeerproblematiek op te lossen en het verbeteren van het onderhoud op de groenvoorziening. Sinds jaren volg ik met veel enthousiasme ABO Oldebroek, aangezien ik geloof in een lokale partij die maximaal voor de belangen van haar inwoners kan opkomen, zonder beperkingen vanuit een landelijke partij.

Het is belangrijk om mensen te betrekken bij besluiten, velen weten namelijk meer dan één. Daarom hoop ik dat ik mij hier de aankomende jaren hard voor kan maken. Woorden die bij mij passen en ik belangrijk vind: Enthousiast, betrouwbaar, betrokken en doelgericht. En dat past dus heel goed bij Sociaal, Eerlijk en Transparant, de ABO waarden.

Samen met de kopgroep van ABO Oldebroek hebben wij er zin in en kijken wij uit naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.


Ton Heddema

ton-heddema-abo

Commissieraadslid Ton Heddema (1951) is geboren in Hattem en woont bijna 35 jaar in Wezep. Getrouwd met Truus Heddema-Bruggink, die als fysiotherapeute werkzaam is en hebben samen 4 zoons die alweer enige tijd geleden het ouderlijk huis hebben verlaten.

Na de opleiding als civiel ingenieur in Delft ben ik werkzaam in het beleidsveld ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw voor zowel ondernemingen als voor overheden. Ik heb ervaring opgedaan als bestuurder bij ingenieursburo’s en de laatste 18 jaar als adviseur voor gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries.  Als manager heb ik veel ervaring opgebouwd in de aansturing van projecten, programma’s en organisatie-ontwikkelingsprocessen in de ruimtelijke ordening.  Op dit moment ben ik als manager betrokken bij de planopzet en realisatie van het Zuidasdok project te Amsterdam voor RWS, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Steeds meer taken worden op het bordje geschoven van onze gemeente Oldebroek. Taken die niet  altijd gepaard gaan met een bijpassend budget. De kwaliteit van het lokale bestuur komt daarmee steeds meer onder druk te staan. Graag zet ik mij met ABO in om het gemeentelijk beleid op een goede manier vorm te geven én de vertaling daarvan naar u en ik, de gewone man of vrouw die in onze mooie gemeente woont.

Ik beschouw mijzelf als positief kritisch en stel eisen aan mijn omgeving en aan mijzelf. Werk graag in teamverband uitgaande van eenzelfde taakopvatting. Het samenwerken in de ABO fractie sluit daar goed op aan. Mijn belangstelling gaat met name uit naar de vertaling van bestuurlijke initiatieven naar een praktische uitwerking van ideeën in concrete acties. Daar waar we echt invloed kunnen uitoefenen op onze leefomgeving in de gemeente Oldebroek.


BESTUUR

Ronald Gerard

foto-ronald-gerardPartijvoorzitter en voormalig fractievoorzitter Ronald Gerard is in 1971 geboren in Epe en woont sinds 2009 met zijn gezin in Wezep.
Na mijn opleiding weg- en waterbouwkunde aan de HTS in Zwolle ben ik gaan werken bij ingenieursbureau TAUW in Deventer.
Sinds 1998 werk ik voor de gemeente Zwolle waar ik verschillende advies- en management functies heb mogen uitoefenen.
Mijn motto in mijn werk bij een gemeente is altijd  “zonder draagvlak géén plan”.
Dus voordat er bij de gemeente een plan gemaakt word is het van belang te inventariseren wat de wensen en ideeen uit de omgeving zijn.
Die wensen en ideeen moeten als uitgangspunt gelden. Zo creëer je draagvlak en zien inwoners dat ze serieus genomen worden door de overheid.

Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds dankbaar dat de kiezers in 2010 zo massaal voor ABO hebben gekozen.
Tevens ben ik dankbaar dat ik voor ABO de afgelopen bestuursperiode als partijvoorzitter heb mogen optreden.
Voor de komende bestuursperiode blijf ik mij in die rol graag inzetten voor de gemeente Oldebroek.


Margreet Deen

foto-margreet-deen

Mijn naam is Margreet Deen en ik ben vanaf 1979 woonachtig in het centrum van Oldebroek. In dat jaar startten mijn man, Ben van de Brink en ik, ons bedrijf Zalencentrum de Brink. Dankzij mijn werk kom ik veel in contact met de bewoners van de gemeente Oldebroek en regelmatig gaan de gesprekken over politiek en over het wel en wee in onze dorpen. Reeds vanaf de oprichting zijn wij lid van ABO. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat wij vinden dat er door ABO naar de inwoners geluisterd wordt en dat, in tegenstelling tot de landelijke partijen, er ingespeeld wordt op de behoeften van de gemeente Oldebroek.

Toen ik gevraagd werd toe te treden tot het bestuur heb ik daar lang over nagedacht en uiteindelijk besloten dat dit de kans was om mijn ervaring vanuit andere besturen te delen en ook voor het belang van de samenleving met name de ondernemers, van betekenis te laten zijn.

Zoals gezegd ben ik getrouwd met Ben samen hebben wij 2 zonen. In mijn spaarzame vrije tijd lees en kook ik graag. Dagelijks geniet ik van onze honden. Ik hoop voor ABO en u van belang te kunnen zijn!