De fractie van ABO bestaat uit 4 raadsleden en 1 ondersteunend raadscommissielid. De vertegenwoordiging van de commissies is als volgt:
☑️ Ruimte & Leefomgeving door André Boer, Ton Heddema en Arjan Sanders
☑️ Samenlevering & Bestuur door Johan Deij en Margreet Deen
☑️ Financiën door André Boer, Ton Heddema en Arjan Sanders

RAADSLEDEN

André Boer (raadslid en fractievoorzitter)

Actief in de commissie(s): Ruimte & Leefomgeving en Financiën

Mijn naam is Andre Boer, geboren op 1 april 1955 te Elburg. Getrouwd met Hennie van Dieren en verhuisd naar de kern van Wezep. Hier hebben we het ouderlijk huis uit 1844 overgenomen, dat al vele generaties geleden gebouwd en sindsdien altijd door de familie Boer bewoond wordt. Afgelopen 8 jaar was ik raadslid en fractievoorzitter van ABO voor de gemeente Oldebroek.

Van beroep automonteur, totdat ik in 1992 een autobedrijf startte in Wezep, waar ik samen met mijn zonen ons familiebedrijf run en dagelijks aan Chevrolet Corvettes en Mercedessen werk. Als hobby ben ik medeoprichter en voorzitter van Stingray”82. Tevens vervul ik meerdere bestuurlijke functies in enkele landelijke autoverenigingen.

Als ABO lid van het eerste uur werd mij gevraagd mij in te zetten in de commissie Ruimte & Leefomgeving. Na dit met veel plezier te hebben ingevuld ben ik gevraagd voor de rol van fractievoorzitter. Ook voor de komende periode is mij de rol van fractievoorzitter van de ABO toebedacht.

Mijn standpunt is dat je altijd helder en duidelijk moet zijn en met passende oplossingen moet komen. Namens ABO hoop ik dit waar te maken voor inwoners én ondernemers van de gemeente Oldebroek.


Ton Heddema (raadslid)

Actief in de commissie(s): Ruimte & Leefomgeving en Financiën

Ik ben Ton Heddema (1951), geboren in Hattem en woon bijna 40 jaar in Wezep. Getrouwd met Truus Heddema-Bruggink en samen 4 zoons die alweer enige tijd geleden het ouderlijk huis hebben verlaten. Sinds 2019 ben ik voor ABO actief geweest als commissielid ruimtegebruik en leefomgeving en mag per 2022 als raadslid de volgende stap aangaan.

Na de opleiding als civiel ingenieur in Delft ben ik werkzaam in het beleidsveld ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw voor zowel ondernemingen als voor overheden. Ik heb ervaring opgedaan als bestuurder bij ingenieursbureaus en de laatste 18 jaar als adviseur voor gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries. Als manager heb ik veel ervaring opgebouwd in de aansturing van projecten, programma’s en organisatie-ontwikkelingsprocessen in de ruimtelijke ordening. Na het beëindigen van mijn werkzaamheden ben ik actief als voorzitter van de Van der Zee stichting en zit in de cliëntenraad van Isala.

Steeds meer taken worden op het bordje geschoven van onze gemeente Oldebroek. Taken die vaak niet gepaard gaan met een bijpassend budget. De kwaliteit van het lokale bestuur komt daarmee steeds meer onder druk te staan. Graag zet ik mij met ABO in om het gemeentelijk beleid op een goede manier vorm te geven én de vertaling daarvan naar u en ik, de gewone man of vrouw die in onze mooie gemeente woont. Ik beschouw mijzelf als positief kritisch en stel eisen aan mijn omgeving en aan mijzelf. Werk graag in teamverband om gezamenlijke doelen te bereiken.

Mijn belangstelling gaat met name uit naar de vertaling van bestuurlijke initiatieven naar de praktische uitwerking van die ideeën in concrete, zichtbare acties. Om daarmee onze gemeente aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken of te recreëren.


Margreet Deen (raadslid)

Actief in de commissie(s): Samenleving & Bestuur

Mijn naam is Margreet Deen. Getrouwd met Ben en samen zijn we de trotse ouders van twee zonen. Ik ben eigenaar van twee horecabedrijven en woon sinds 1979 in het centrum van Oldebroek. In mijn vrije tijd lees en kook ik graag en genieten we samen van onze twee honden. Vanaf de oprichting ben ik lid van ABO. En dat was een hele bewuste keuze, omdat ik genoeg had van de achterdeurtjespolitiek. ABO is sociaal, transparant en toegankelijk, dat gaf mij meteen een vertrouwd gevoel!

Afgelopen jaren zat ik in het bestuur van ABO en vervulde daar de functie van penningmeester. Toen ik gevraagd werd om hoog op de kieslijst te gaan staan moest ik daar wel even over nadenken. Ik vind het belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek zijn en hoop met mijn schat aan bestuurderservaring te kunnen bijdragen aan de speerpunten waar ABO voor staat. Door mijn werk kom ik veel in contact met medebewoners en ondernemers en hoor daar veel problemen waar tegen aan gelopen wordt. Gelukkig zijn er ook hele goede berichten.

Ik hoop in de politiek te kunnen bijdragen aan een luisterend oor en oplossingen en wil mij inzetten voor burgerparticipatie en toegankelijkheid, voor zowel volwassen én kinderen.


Johan Deij (raadslid)

Actief in de commissie(s): Samenleving & Bestuur

Ik ben Johan Deij en woon sinds maart 2020, samen met mijn vrouw op ’t Loo-Oldebroek, na Zwolle en Hattem als woonplaats te hebben gehad. Na 10 jaar facilitair gewerkt te hebben voor de Gemeente Zwolle ben ik intern overgestapt naar het zogeheten ‘Sociale Domein’. Daar mocht ik werken in het team Schulddienstverlening en ben sinds 1 april 2021 aan de slag als regievoerder voor statushouders. Naast mijn reguliere werk ben ik al 18 jaar actief voor de ondernemingsraad van de gemeente Zwolle, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter.

In mijn vrije tijd houd ik mij o.a. bezig met hulpvragen en ben ik voor een aantal inwoners een ‘maatje’ via Schuldhulpmaatje. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar deelgenomen aan OMA (Oldebroeks Meedenkgroep Afvalinzameling). Ik ben nieuw in de politiek, maar vind ABO een mooie partij, die ‘kleur-onafhankelijk’, zich inzet voor wat onze inwoners nodig hebben. Zoals gezegd heb ik veel ervaring binnen het sociale domein. Met mijn kennis en ervaringen, zet ik mij graag in om mijn steentje bij te dragen voor de gemeente Oldebroek.

De voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, wil ik graag onder de loep nemen en waar nodig verbeteren, zoals de toegankelijkheid. Want weet elke inwoner wel goed welke regelingen en ‘potjes’ er zijn én hoe je er een aanspraak op maakt?

 


COMMISSIELEDEN

Arjan Sanders (commissielid)

Actief in de commissie(s): Ruimte & Leefomgeving en Financiën

Mijn naam is Arjan Sanders, geboren op 24 december 1977, getrouwd en vader van een prachtige dochter. Ik ben een geboren en getogen Wezeper, mijn familie komt van oudsher ook uit Wezep en ben dus welbekend hoe er lokaal gedacht wordt.

Vanuit mijn MTS opleiding ben ik op jonge leeftijd begonnen met werken en zit, door middel van opleidingen naast mijn job, nu bij een landelijke netbeheerder. Hier ben ik actief binnen het team; Work Force Management en zit dus midden in de energietransitie. In de jaren ervoor heb ik gewerkt in Amsterdam bij het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) waar vanuit ik de onderhoudsportefeuille trambaan beheerde en in nauw contact stond met bewoners, ambtenarij en politiek. Hierdoor is mijn interesse in politiek gegroeid.

Na een aantal uitstapjes buiten de gemeente, woon ik met mijn gezin weer sinds 2016 in Wezep. Er vielen mij een aantal zaken op waaronder de inbreidingslocaties voor nieuwbouw en vroeg ik mij af, welke stappen neemt een gemeente voordat ze een besluit neemt op iets? Vanuit deze nieuwsgierigheid ben ik terecht gekomen bij de ABO. Deze partij spreekt mij aan aangezien ABO geen landelijke (achterliggende) agenda heeft, of moet voldoen aan vooraf afgestemde afspraken, welke niet kunnen aansluiten bij de lokale behoefte.

Tijden veranderen en vandaag de dag gebeurt er veel om ons heen, daarin zijn nu te nemen beslissingen belangrijk voor de toekomst van veel ( toekomstig) lokale bewoners, zoals: jeugd & ouderwelzijn, de energietransitie, het milieu, woningbouw en verkeer. Dit zijn voor mij speerpunten waar hard aan gewerkt moet worden en ik mij volledig op wil toeleggen. Ik denk gezien mijn achtergrond een goede klik te hebben met veel inwoners van de gemeente en heb een ‘No-nonsens’ kijk op de inhoud.

Door goed te luisteren naar de omgeving en deze daarin zo goed mogelijk te bedienen, denk ik dat ik in de toekomst veel kan betekenen voor het lokale belang. Schouders eronder en ervoor gaan!