Het winkelcentrum in Wezep heeft een opknapbeurt nodig. Alle partijen in de gemeente raad zijn het daar wel over eens. De afgelopen tien jaar zijn er veel plannen gemaakt. Meestal met een tekort van enige miljoenen. De gemeenteraad moest donderdagavond beslissen of zij het laatste plan wilden goedkeuren. De gemeente zou zes ton bijdragen en een miljoen euro aan grond inbrengen. In totaal 1,6 miljoen euro.

Dat doet zeer als je weet dat we de komende maanden moeten beslissen welke bezuinigingen we gaan uitvoeren. We geven donderdagavond in een half uur net zo veel geld uit als we dan moeten bezuinigen.

Goed plan?

Helaas doen niet alle ondernemers mee. Een groot gedeelte (Hema zijde) doet niet mee. De verbouwing zal mogelijk versnippert en langdurig plaats vinden. In het plan zitten veel open einden. In gewoon Nederlands: voor veel dingen hebben we nog geen oplossing en is het niet duidelijk wie het gaat betalen.

ABO wil graag dat het college verder ging praten met de ondernemers. Dan kun je problemen en conflicten in de toekomst voorkomen. De totale kosten zijn maar liefst 31 miljoen euro. In deze economisch moeilijke tijd is dat misschien toch te hoog gegrepen. Onderzoeken of het iets minder uitbundig zou kunnen, wilde het college niet.

Ook hier worden weer te veel financiële risico’s gelopen door de gemeente. Daarom wil ABO dit niet. Uiteindelijk is het wel geld van de burgers wat we uitgeven. Iets waar sommige partijen te weinig rekening mee houden.

Fractie ABO