De gemeenteraad in Oldebroek praat nu ruim 14 jaar over de plaatsing van windmolens. Veel is hierover al gezegd maar in de commissie ruimte en grond werd de hele discussie weer overgedaan. In juni had deze commissie besloten dat het onderwerp nog niet naar de gemeenteraad kon. Inwoners moesten meer inspraak krijgen maar tijdens de vergadering bleek dat dit toch nog niet zo eenvoudig is. De voorzitter was voorbereid op een chaotische vergadering en riep iedereen op zich vooral bij het agendapunt te houden. De initiatiefnemer had ook enige insprekers laten opdraven. Vrij snel werden deze door de voorzitter weer weggestuurd omdat de bijdrage niet relevant was. Een reclame filmpje van de firma van Werven werd wel toegestaan als inspreekbijdrage. De negatieve reacties van de volgestroomde tribune waren duidelijk hoorbaar.

De tegenstanders van de plaatsing van de windmolens hadden, zoals gebruikelijk, de zaken goed voor elkaar. In duidelijke bewoordingen gaven ze aan dat de zienswijzen die men had ingediend, allemaal werden afgewezen. Van enige inspraak door de bevolking was geen sprake. Fractielid Ruitenberg (CU) vertrouwde het college volledig. Als de wethouder kon zeggen dat de inspraak voldoende was, dan had de CU geen behoefte aan meer vragen. ABO, CDA en VVD waren unaniem van mening dat de zes extra vragen van de belanghebbenden wel degelijk toegevoegd moesten worden. Een harde confrontatie tussen CDA en CU was het gevolg. Wethouder Zandbergen bleef in eerste instantie bij zijn standpunt dat de zes vragen overbodig waren en al in de mer aanvraag stonden. Sommige vragen zouden zelfs niet eens in een mer thuis horen. De zes vragen zouden er ook voor zorgen dat de kosten van de mer nog groter werden voor van Werven. De wethouder deed echter wel een duidelijke uitspraak. Als de plaatsing van de windmolens niet door gaat, kan er geen claim komen van de initiatiefnemer.

Een poging van de oppositie partijen om het agenda punt maar weer uit te stellen kon geen meerderheid halen. Na twee uur praten, begreep de wethouder dat hij water in de wijn moest doen. Commissie lid Andre Boer vroeg simpel “”wat is er eigenlijk tegen om de vragen wel in de mer aanvraag op te nemen”” Voor de wethouder aanleiding om maar van mening te veranderen en zijn bezwaren in te trekken. Het college gaat komende dagen het voorstel aanpassen en de zes vragen hierin opnemen.

De problemen met de plaatsing van de windmolens zijn nog niet opgelost. Tijdens de raadsvergadering op 19 december wordt hierover weer gesproken. Ook in de komende jaren zal de raad van Oldebroek verdeeld blijven over de windmolens. De bezoekers hadden er weinig begrip voor. Waarom kan Oldebroek niet gewoon de zelfde beslissing nemen als de buurgemeenten Elburg, Hattem en Kampen