Ik ben Ton Heddema (1951), geboren in Hattem en woon bijna 40 jaar in Wezep. Getrouwd met Truus Heddema-Bruggink en samen 4 zoons die alweer enige tijd geleden het ouderlijk huis hebben verlaten. Afgelopen 3 jaar ben ik voor ABO actief geweest als commissielid ruimtegebruik en leefomgeving.

Na de opleiding als civiel ingenieur in Delft ben ik werkzaam in het beleidsveld ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw voor zowel ondernemingen als voor overheden. Ik heb ervaring opgedaan als bestuurder bij ingenieursbureaus en de laatste 18 jaar als adviseur voor gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries. Als manager heb ik veel ervaring opgebouwd in de aansturing van projecten, programma’s en organisatie-ontwikkelingsprocessen in de ruimtelijke ordening. Na het beëindigen van mijn werkzaamheden ben ik actief als voorzitter van de Van der Zee stichting en zit in de cliëntenraad van Isala.

Steeds meer taken worden op het bordje geschoven van onze gemeente Oldebroek. Taken die vaak niet gepaard gaan met een bijpassend budget. De kwaliteit van het lokale bestuur komt daarmee steeds meer onder druk te staan. Graag zet ik mij met ABO in om het gemeentelijk beleid op een goede manier vorm te geven én de vertaling daarvan naar u en ik, de gewone man of vrouw die in onze mooie gemeente woont.

Ik beschouw mijzelf als positief kritisch en stel eisen aan mijn omgeving en aan mijzelf. Werk graag in teamverband om gezamenlijke doelen te bereiken. Het samenwerken in de ABO fractie sluit daar goed op aan. Mijn belangstelling gaat met name uit naar de vertaling van bestuurlijke initiatieven naar de praktische uitwerking van die ideeën in concrete, zichtbare acties. Om daarmee onze gemeente aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken of te recreëren.

Ton is groot voorstander van samenwerking tussen inwoners en gemeente, zoals het plan ‘De Brink’ in Wezep. Hier wordt binnenkort gestart aan de uitwerking van een mooi  woningbouwplan. Ton is hier trots op, kijk je mee?