Mijn naam is Arjan Sanders, geboren op 24 december 1977, getrouwd en vader van een prachtige dochter. Ik ben een geboren en getogen Wezeper, mijn familie komt van oudsher ook uit Wezep en ben dus welbekend hoe er lokaal gedacht wordt.

Vanuit mijn MTS opleiding ben ik op jonge leeftijd begonnen met werken en zit, door middel van opleidingen naast mijn job, nu bij een landelijke netbeheerder. Hier ben ik actief binnen het team; Work Force Management en zit dus midden in de energietransitie. In de jaren ervoor heb ik gewerkt in Amsterdam bij het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) waar vanuit ik de onderhoudsportefeuille trambaan beheerde en in nauw contact stond met bewoners, ambtenarij en politiek. Hierdoor is mijn interesse in politiek gegroeid.

Na een aantal uitstapjes buiten de gemeente, woon ik met mijn gezin weer sinds 2016 in Wezep. Er vielen mij een aantal zaken op waaronder de inbreidingslocaties voor nieuwbouw en vroeg ik mij af, welke stappen neemt een gemeente voordat ze een besluit neemt op iets?  Vanuit deze nieuwsgierigheid ben ik terecht gekomen bij de ABO. Deze partij spreekt mij aan aangezien ABO geen landelijke (achterliggende) agenda heeft, of moet voldoen aan vooraf afgestemde afspraken, welke niet kunnen aansluiten bij de lokale behoefte.

Tijden veranderen en vandaag de dag gebeurt er veel om ons heen, daarin zijn nu te nemen beslissingen belangrijk voor de toekomst van veel ( toekomstig) lokale bewoners, zoals:

jeugd & ouderwelzijn, de energietransitie, het milieu, woningbouw en verkeer

Dit zijn voor mij speerpunten waar hard aan gewerkt moet worden en ik mij volledig op wil toeleggen. Ik denk gezien mijn achtergrond een goede klik te hebben met veel inwoners van de gemeente en heb een ‘No-nonsens’ kijk op de inhoud. Door goed te luisteren naar de omgeving en deze daarin zo goed mogelijk te bedienen, denk ik dat ik in de toekomst veel kan betekenen voor het lokale belang. Schouders eronder en ervoor gaan!