Op 25 januari jongstleden was er weer een Raadsvergadering en we koppelen graag de belangrijkste punten aan u terug.

Evenementen.

Alhoewel de SGP aanvankelijk een nota wilde indienen met nieuwe richtlijnen voor evenementen en bijvoorbeeld de geluidsniveaus daarbij is dat uiteindelijk ingetrokken. Vanuit ABO waren we overigens helemaal geen voorstander van zo’n nota of richtlijn:

–        Er is al een goede richtlijn aanwezig

–        Van knelpunten is ons niets bekend

–        ABO is juist voorstander van evenementen die door de eigen bevolking georganiseerd wordt.

Algemene plaatselijke verordening.

Recent is er een aantal aanpassingen en met name een aantal vereenvoudigingen aangebracht. De burgers van Oldebroek hebben ruim de gelegenheid gehad daar in mee te denken. ABO kon zich daarmee direct vinden in het collegevoorstel. De SGP echter dacht aan een amendement inzake het verbieden van ruwe taal, met name het vloeken. ABO vindt dat een betutteling die veel te ver gaat. De positieve gedachte eronder omarmen we net zo goed als de SGP en ook ieder normaal denkend mens maar om dat in een verordening vast te leggen is niet meer van deze tijd. Ook de Oldebroekse gemeenschap is er een die rijk is aan volwassen en respectabele mensen, verenigingen, scholen, bedrijven etc.. Deze rijpheid van ons deel van de samenleving vraagt geen van bovenaf opgelegde regel of verbod. Vanuit die visie heeft ABO het amendement niet ondersteund.

Bestemmingsplan Buitengebied Mulligen vastgesteld.

Een langlopend project waar ABO al lange tijd voor en namens bewoners voor aan het werk is geweest. En met ons waren alle partijen, met helaas de PvdA als tegenstemmer, het er mee eens. De 39 woningen hebben met terugwerkende kracht tot 30 maart 2016 een woonbestemming gekregen. Wederom een moeilijk dossier dat naar ieders tevredenheid is afgerond. En daar hoort een felicitatie aan de bewoners bij!

Subsidie voor de molen De HOOP.

Een prachtig stuk techniek, een geweldige toeristische trekpleister en gepassioneerde mensen die zich met de molen De Hoop bezig houden. Dat waren wel de meest in het oog springende argumenten waarom ABO voorstander was van de subsidietoekenning zodat het pel- en olieslagwerk in deze molen kon worden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat van 1853 (!). Het uiteindelijke besluit was ook een toekenning van € 40.000,-. Gelukwensen vanuit de ABO aan een ieder die zich hier sterk voor gemaakt heeft!

Heeft u vragen aan ons n.a.v. deze terugkoppeling, laat het even weten. Wij lichten het graag even toe!