ABO: Vroegtijdige keuze maken van belang

In Nederland is al heel lang een dalende trend waar te nemen van het aantal gemeenten. Bovendien zien we het aantal samenwerkingsverbanden de pan uitrijzen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat kleine gemeenten niet meer zelfstandig kunnen functioneren.

Ook de gemeente Oldebroek staat voor dit dilemma. Is het wel reëel om nog zelfstandig te blijven of moeten wij ons storten in een lappendeken van allerlei samenwerkingsverbanden? Of kiezen we toch voor een fusie …..?

Over de voor- en nadelen is helaas geen eenduidig beeld te krijgen.  Ook kun je de vraag stellen of je iets kunt doen aan de nadelige effecten.

Veel gehoorde bedenkingen zijn bijvoorbeeld het verlies van eigen identiteit en de vergroting van de afstand naar de burgers. De angst dat men niet meer baas is in eigen huis. Afwegingen die wij ook maken. Echter wij denken dat de eigen identiteit hoofdzakelijk wordt bepaald door de eigen leefgemeenschap. En de afstand naar de burger kan worden verkleind door bestuurlijke wijzigingen aan te brengen, zoals wijk- en dorpsraden, participatietrajecten of contactfunctionarissen.

Er zijn verschillende soorten samenwerkingsvormen mogelijk. Maar de praktijk heeft geleerd dat je bij samenwerkingsverbanden de politieke controle niet meer helemaal in handen hebt; wel theoretisch maar niet in praktische zin. Vaak zijn er veel samenwerkingsverbanden op diverse werkterreinen en vaak met verschillende partners; dat is niet pragmatisch.

We weten intussen allemaal dat de gemeente de komende tijd worden geconfronteerd met het uitvoeren van drie zware taken in het sociale domein. We weten ook dat vanuit Den Haag wordt aangestuurd op grotere gemeenten. Zelfstandig Oldebroek; hoe lang nog?

ABO is er van overtuigd dat er in de toekomst veel gaat veranderen en dat we er beter aan doen om vroegtijdig een keuze te maken. Als we nu geen partner kiezen, lopen wij het risico als muurbloempje over te blijven. Wij realiseren ons dat deze zienswijze niet bij iedereen direct een hoera-gevoel zal oproepen en dat er een breed draagvlak nodig is; ook bij de buren aan de overkant van de Woldberg.

Fractie ABO

Huub Verberk, Bob Ravensteyn, Ronald Gerard, André Boer en Anneke Brandsma.