75 jaar vrij en 75 jaar leven in vrijheid met elkaar! Een heuglijk feit om elk jaar te vieren! Bijzonder is dat we juist op het moment van vieren van het jubileumjaar geconfronteerd worden met gedeeltelijke onvrijheid, veroorzaakt door het Corona virus. De beperkingen die ons zijn opgelegd betekenen dat we in deze periode niet kunnen staan en gaan waar we willen, iets wat we als vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dan worden we hard teruggeworpen op bescheidenheid, op wakker worden, op echt sociaal en gedisciplineerd gedrag. Het is geweldig om te zien hoe onze samenleving als geheel, en onze gemeenschap in het bijzonder, daarmee omgaat. Rekening houden met elkaar, discipline betrachten en dankbaar zijn voor die vrijheid. Maar ook geconfronteerd worden met de bittere ernst van de gevolgen van Corona die ook gezinnen treft in onze gemeente.

Consequenties ook voor onze ondernemers die – de één meer dan de andere – getroffen worden met alle financiële  en personele gevolgen van dien. Goed om te zien dat onze gemeente daar waar het kan haar verantwoordelijkheid pakt en zorgdraagt voor bijvoorbeeld sportverenigingen in nood, bewoners van vakantiehuizen en ondernemers die het zeer moeilijk hebben. ABO draagt haar steentje bij vanuit het besef dat het belangrijk is een sterke lokale overheid te hebben die midden in de samenleving staat. En die doet wat het kan om de Oldebroekse gemeenschap te helpen, juist nu.

Intussen sporen wij iedereen aan om in de eerste plaats steun te geven aan die gezinnen die dat nodig hebben. En daar waar het kan onze ondernemers te helpen door lokaal in te kopen. Alle beetjes helpen om de nare gevolgen te verzachten en zo weer perspectief te geven op de periode na Corona. In de hoop dat we deze periode snel achter ons kunnen laten.

Fractie ABO

abo-vlag4mei