Oldebroek, 23 april 2014

Voorspoedige besprekingen formatie CU, ABO en SGP Oldebroek

De besprekingen tussen ChristenUnie, ABO en SGP om samen een nieuw college te vormen, verlopen positief. Onder begeleiding van formateur Erris Zandbergen zijn voorlopige afspraken gemaakt over het bestuursprogramma en de verdeling van portefeuilles.

In goede samenwerking hebben ChristenUnie, ABO en SGP afspraken op hoofdlijnen over het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling gemaakt. “De besprekingen verlopen echt constructief. Vanuit positieve insteek om er samen goed uit te komen zijn in korte tijd de meest belangrijke en inhoudelijke (knel)punten besproken. Op dit moment worden deze uitgewerkt. Er is voor gekozen een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Zelfs over de portefeuilleverdeling zijn de partijen het op hoofdlijnen al eens. Een bijzonder goede samenwerking tussen de drie partijen.”, aldus formateur Erris Zandbergen.

Verdeling van portefeuilles op hoofdlijnen

Op hoofdlijnen hebben de partijen een portefeuilleverdeling gemaakt. Deze zal als het college is gevormd verder worden besproken en definitief worden vastgesteld. De ChristenUnie krijgt de portefeuille op het sociale domein, inclusief de nieuwe wettelijke taken. ABO richt zich op de portefeuille met financiën, beheer openbare ruimte, grondbedrijf en bedrijfsvoering. SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen, projecten aansluiting A28, windmolens en grondbeleid. De burgemeester houdt naast zijn wettelijke taken (onder andere op het gebied van veiligheid) een brede portefeuille met integraal handhavingsbeleid, Oldebroek voor mekaar, dorpsgericht werken en communicatie.

Kandidaten wethouderschap

Op basis van de portefeuilleverdeling gaan de partijen ieder op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor het wethouderschap. Formateur Erris Zandbergen: “We streven er naar op 27 mei een nieuw college te kunnen installeren en een coalitieakkoord te kunnen presenteren.” Tot die tijd is het huidige college van burgemeester en wethouders demissionair in functie.