Naast de beëdiging van het laatste Raadslid en alle commissieleden stond op de agenda het voorstel precario-belasting Vitens.

Zelden was er zo’n eensgezindheid in de Raad. Engbert-Jan plaatste het traject nog even in chronologische volgorde en lichtte het voorstel met amendement toe.

Wij delen graag de ABO bijdrage met u.

Andre Boer, fractievoorzitter:

“Twijfel, ja wij als ABO twijfelen. Niet over de compensatie, maar wel over de te volgen variant.

Wij kregen in de commissie namelijk te maken met 4 varianten, en dat zaaide al de nodige twijfel. Kiezen, en dat gold ook hier, is niet altijd een eenvoudige zaak.

Ook de juridische uitleg over de verschillende varianten kon onze twijfel niet wegnemen.

Dus wat nu?

Laat ik het vergelijken met een provinciale weg, 2 rijstroken breed. Je rijdt achter een langzaam rijdende vrachtwagen met een sticker op de achterzijde geplakt, waar op staat: Bij twijfel niet inhalen.

Ja dan ga je inderdaad twijfelen, moet ik nu wel of niet inhalen?

Je besluit dat maar niet te doen en rijdt rustig door. Plotseling valt je oog op een andere sticker op de bumperbalk, met de vertrouwde tekst in het ons bekende dialect: ‘vaak buj te bange’.

Na dat gelezen te hebben gaat de richting uit en halen we toch maar in. We zijn tenslotte niet bang.

De moraal van het verhaal: Wij werden door de diverse stickers en varianten aan het twijfelen gebracht, maar wij geven als  ABO het College het voordeel van de twijfel en steunen hun voorgelegde  voorstel met variant 1.

Het belangrijkste is tenslotte dat onze inwoners geheel gecompenseerd worden, en bij hen moet elke twijfel uitgesloten worden.

Dank voorzitter.