ABO: Voedselbank krijgt financiële ondersteuning van gemeente Oldebroek

Donderdagavond 27 november was er een gemeenteraad vergadering met maar één 
onderwerp namelijk de veranderingen bij de W.M.O., jeugdzorg en participatie wet. 
Deze veranderingen moeten van “”Den Haag”” in 2015 ingevoerd worden.

De gemeente gaat deze taken overnemen, voor minder geld. Het zal niemand 
verbazen dat dit een grote en moeilijke taak is voor de gemeente. In de 
afgelopen maanden is hier uitvoerig over gesproken in allerlei commissies. 
Natuurlijk waren er nog wel wat vragen en opmerkingen maar uiteindelijk 
stemde de raad unaniem voor de college voorstellen.

Al enige maanden lag er een verzoek van de voedselbank om financiële steun. 
Het college had deze steun in eerste instantie afgewezen. Veel partijen 
hebben contact gehad met de voedselbank. Het is duidelijk dat ze, geheel 
belangeloos, goed werk doen. Ondanks het “”maatwerk”” van de sociale dienst 
van de gemeente, vallen er toch mensen tussen wal en schip. De voedselbank 
is helaas nodig.

Het college wil graag dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer 
werk ervaring opdoen. Dit verhoogt de kans dat men weer werk vindt. De 
voedselbank is bereid enige mensen hierin te begeleiden. Een mooi aanbod! In 
2015 krijgt de voedselbank €5000 van de gemeente.
Deze motie werd door alle partijen gesteund behalve door de VVD.

Fractie ABO