Op 16 maart a.s. worden de 4 jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Afgelopen week hebben de leden van Algemeen Belang Oldebroek (ABO) ingestemd met een inhoudelijk sterk verkiezingsprogramma en óók is de kieslijst voor de aankomende bestuursperiode vastgesteld. Het verkiezingsprogramma kent 3 hoofdthema’s waarvan ABO vindt dat hier de komende 4 jaar de allerhoogste prioriteit aan mag worden gegeven

1) De woningbouw in onze gemeente moet z.s.m. een forse impuls krijgen. Niet alleen inzetten op inbreidingslocatie (bouwen tussen bestaande bouw) maar ook inzetten op uitbreidingslocaties (bouwen aan de randen van de woonkernen).

2) De verkeersveiligheid in onze gemeente moet grondig worden aangepakt. Niet meer wachten tot er ongevallen gebeuren en pas dan kijken wat er anders kan. Nu zo snel mogelijke risico’s en risico-locaties benoemen in een actieplan en de komende jaren uitvoering geven aan veilige routes voor fietsers en wandelaars. Onze kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen!

3) De relatie tussen overheid en inwoners verdient blijvend meer aandacht. Het programma “Oldebroek voor mekaar” heeft een impuls nodig. Nog niet alles is voor mekaar in Oldebroek. Er mag nog meer en beter geluisterd worden naar de inwoners. Werken aan het vertrouwen tussen inwoner en gemeente is essentieel.

Natuurlijk draait alles om vitale dorpskernen met alle verenigingen (zoals sport en muziek) en de vele vrijwilligers. Zij zijn het cement van de samenleving en verdienen wat ABO betreft actieve ondersteuning vanuit de gemeente. Op de website www.oldebroekkiest.nl kunt u binnenkort ons volledige verkiezingsprogramma bewonderen.

Tenslotte kunnen we enige trots melden dat het gelukt is om een kieslijst samen te stellen met een mix van ervaren raads- en commissie leden en nieuwe leden. De kopgroep van onze lijst bestaat uit inwoners met een kritische blik en stevige ervaring op het gebied van openbaar bestuur (Andre Boer), het sociaal domein (Johan Deij), woon-, leefomgeving én verkeer (Ton Heddema en Arjan Sanders) en op het gebied van ondernemen & arbeidsmarkt (Margreet Deen). Allen brengen de nodige kennis ervaring mee om de komende bestuursperiode voor de inwoners aan de slag te gaan.

André Boer (1) voert de ABO-lijst aan gevolgd door Ton Heddema (2). Johan Deij (3) , Arjan Sanders (4) en Margreet Deen (5) zijn nieuw in de politiek. Ons huidige fractielid Jacco Evink staat op zijn eigen verzoek wat lager op de lijst (nr.7) wegens privéomstandigheden. Jacco blijft zich gelukkig wel actief voor de ABO inzetten!