Het industrieterrein H2O is al jaren lang een zorgenkindje voor de drie deelnemende gemeenten. Het is duidelijk dat de te verwachten winst er nooit zal komen en we zien dat de risico´s voor Oldebroek niet afnemen.

Enkele voorbeelden.

De afgelopen jaren werd de H20BV bestuurd door de drie wethouders. Gelukkig is daar onlangs verandering in gekomen door de aanstelling van drie onafhankelijke commissarissen. Ook is onlangs de financiering voor de afslag voor elkaar gekomen. De zogenaamde `package deal` .
We hadden verwacht, dat deze nieuwe bestuurders met spoed een opdracht aan de gemeente Oldebroek zouden geven, om de voorbereidende werkzaamheden voor de afslag te starten. Immers, de H2OBV is formeel de opdrachtgever. Niets is echter minder waar. Het bestuur gaat eerst bestuderen of men deze opdracht gaat geven. Hoelang dat gaat duren weten we niet. Blijkbaar heeft de H2OBV geen enkele haast of wil men het risico niet lopen.
Gemeente Oldebroek dreigt in de oude fout te vervallen, door op de bestuurderszetel van de H2OBV te gaan zitten. Ze nemen het initiatief om toch maar te starten met de werkzaamheden en zelf voorlopig de kosten dan maar voor hun rekening te nemen. En later het geld terug te vragen. We vinden dit verkeerde werkwijze.

Een andere ontwikkeling doet zich voor bij bedrijfsverplaatsingen. Het bedrijf Consmema BV overweegt grond te kopen op het H2O terrein. Achtergebleven grond op ´t Veen in Hattem wordt dan overgenomen door de H2OBV, zo is de afspraak. Het nieuwe bestuur van H2OBV wil of kan daar niet aan meewerken. De drie gemeenten moeten de risico´s maar vragen. Bij een eventuele verplaatsing van Euroma naar het industrieterrein H2O zijn de risico’s nog groter. Kortom, van een zelfstandige H2OBV is nog geen sprake. Risico’s worden bij de gemeenten gelegd.
ABO is van mening dat dit niet juist is. Het bestuur van de H2OBV neemt duidelijk een “verkeerde afslag”.

Fractie ABO

verkeerde-afslag-foto