Nieuwe verbeterde regels op begraafplaatsen zijn een feit!

Het begraafbeleid in de gemeente Oldebroek wordt aangepast. Dat heeft de gemeenteraad gister besloten. ABO wethouder Lydia Groot heeft samen met het college van B&W een aantal wijzigingen en veranderingen voorgesteld die zij de afgelopen jaren heeft besproken met inwoners en begrafenisondernemers. Zo worden er “sterretjesvelden” gemaakt. Op een “sterretjesveld” komt een herdenkingsmonumentje voor kinderen die veel te vroeg zijn geboren en niet in leven konden blijven.

Tot nu was hier niets voor en ouders die dit grote verdriet mee maken kunnen nu een plekje krijgen om hun overleden kindje te herdenken. Op verzoek van de ABO-fractie wordt verder op elke begraafplaats een “sterretjesveld” gerealiseerd. Ook is het nu mogelijk om volledige grafbedekking toe te staan, dit is eveneens op verzoek van heel veel inwoners. Verder gaat de wethouder kijken of en hoe er een strooiveld gerealiseerd kan worden voor overledenen die gecremeerd zijn. Tevens worden de begraaftijden verruimd en hoeft er geen vergunning meer aangevraagd te worden voor een grafmonument op de begraafplaats. Een melding is voldoende. Al met al goede aanpassingen en ook nog vermeldingswaardig is dat de tarieven niet verhoogd hoeven te worden.