ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Permanente bewoning van vakantiehuizen is in Nederland al jaren een punt van discussie. In 2003 heeft de minister de gemeenten gesommeerd om werk te maken van de aanpak van permanente bewoning. Gemeenten mochten zelf bepalen of ze permanente bewoning al dan niet wilden toestaan.

In de Gemeente Oldebroek wordt al jaren gehandhaafd, vooral bij recreatiepark Mulligen. Park Mulligen is circa 30 jaar geleden opgedeeld in 45 percelen, die allemaal aan verschillende particulieren zijn verkocht. Destijds was het geen enkel bezwaar om hier permanent te wonen. In tegendeel zelfs, de gemeente Oldebroek stimuleerde het zelfs. Permanente bewoning mocht weliswaar niet, maar werd destijds gedoogd.

De afgelopen 10 jaar heeft men geprobeerd met intensieve controles een einde te maken aan deze permanente bewoning. Vele juridische procedures zijn er gevoerd. De intensieve controles en procedures hebben een grote impact op de bewoners van het park. Weliswaar is het college in sommige situaties door de rechter in het gelijk gesteld, maar het heeft niet geleid tot een einde van de permanente bewoning. Sommige bewoners zijn op papier vertrokken, anderen proberen zonder resultaat hun recreatiewoningen te verkopen. Als men vertrekt staan de woningen jaren leeg te verpauperen. Verhuren aan arbeidsmigranten is een andere mogelijkheid. Park Mulligen zal met dit beleid nog vele jaren een probleem blijven.

ABO heeft in het verleden gevraagd welke kosten de gemeente heeft gemaakt om deze handhaving uit te voeren. De hoogte van dit bedrag is onduidelijk maar waarschijnlijk wel een paar ton. In onze optiek is dat weggegooid geld want de situatie wordt niet opgelost.

Is er dan geen oplossing te vinden? Jazeker!, maar de gemeente moet wel de wil hebben om er samen uit te komen. Er zijn oplossingen mogelijk. Ook hier geldt waar een wil is, is een weg.

Fractie ABO

Ronald Gerard, Anneke Brandsma en Huub Verberk.