Het nieuwe jaar 2013 geeft weer veel uitdagingen. Belangrijke beslissingen moeten dit jaar genomen worden. De aankoop van de Erica Terpstra hal, het aanleggen van kunstgrasvelden voor de drie voetbalclubs, de windmolens bij Hattemerbroek, de toekomst van het zwembad en vooral ook het invoeren van nieuwe gemeentelijke taken die door de rijksoverheid aan de gemeenten worden over gedragen.

Integriteit is de laatste maanden een belangrijk onderwerp geworden. In het verleden zijn er dingen gebeurd die waarschijnlijk toch niet zo verstandig waren. Wat gebeurd is, is gebeurd. Veranderen kan niet meer, maar je kunt wel lessen leren uit het verleden. De raad gaat onderling een gesprek aan over fouten in het verleden.  We proberen hierdoor in de toekomst minder discussie te krijgen over de integriteit van bestuurders.

Oud-wethouders André Maat, Gerrit Jan Veldhoen en Jan Klein verwijten het huidige college van B&W in Oldebroek gebrek aan historisch besef. Het is bijzonder jammer dat de drie oud-wethouders nog niets geleerd hebben van het verleden. Een oproep door deze drie oud gedienden aan het huidige college om de problemen met de manege op de Brandsweg anders te behandelen, viel bij iedereen verkeerd. Deze oud wethouders zijn immers het gespreksonderwerp bij integriteitsproblemen in het verleden. Blijkbaar snappen ze niet dat die oude politiek in 2013 in Oldebroek niet meer mogelijk is. Het college is op de goede weg door fouten uit het verleden op te lossen. Natuurlijk mag dat niet ten koste gaan van de paardenvereniging, de gemeente Oldebroek is immers ook gedeeltelijk verantwoordelijk. Maar terug naar de oude tijd waarin wethouders zelf beslisten wat mogelijk was, nee die tijd is echt voorbij. Hopelijk zwijgen deze oud wethouders voortaan als het nieuwe college de rommel van het oude bestuur opruimt.

Fractie ABO Ronald Gerard, Anneke Brandsma en Huub Verberk.