Dinsdag 22 maart las ik in de Weekkrant het verslag van de bijeenkomst van het dorpsgesprek in Hattemerbroek, door de burgemeester georganiseerd naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst over de toekomstvisie 2030, waaruit bleek dat de burgers niet zaten te wachten om te praten over het wel en wee van Hattemerbroek over twintig jaar, maar wel over de situatie in deze kern anno 2011.

Aan het eind van het artikel staat dat het college een aantal toezeggingen doet, waarbij ik in dit verband speciaal refereer aan punt 3: maximale inspanning voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de Middeldijk.

Op dezelfde dinsdag kreeg ik een afschrift van de uitspraak van de bezwaaradviescommissie, naar aanleiding van het bezwaar dat één van de bewoners aan de Middeldijk had aangespannen tegen het door de gemeente genomen verkeersbesluit, dat verkeer van de Middeldijk niet af mag slaan op de Duurzaamheidstraat.

Bevreemd aandoend oordeel

De bezwaaradviescommissie is van oordeel dat “de betreffende inwoner aan de Middeldijk woont en niet aan de Duurzaamheidsweg en derhalve dus geen belanghebbende is“, een enigszins bevreemd aandoend oordeel, omdat deze inwoner wel erg veel last heeft van het excessieve vrachtwagenverkeer over de Middeldijk. Het college heeft dit advies vorige week overgenomen (het is vandaag formeel van kracht geworden).

De illegale vestiging van het bedrijf van Van Werven aan de Middeldijk krijgt dus geen uitrit op de Duurzaamheidstraat (de rondweg naar het bedrijventerrein Hattemerbroek). Een ontsluiting op de Duurzaamheidstraat, thans een nutteloze verkeersader zonder verkeer, zou zowel door Van Werven als door de bewoners van de Middeldijk (een B-weg die niet berekend is op frequent zwaar vrachtverkeer) ten zeerste toegejuicht worden.

Teruggefloten

Wethouder Hoorn was deze logische mening ook toegedaan en had reeds publiekelijk aan ABO toegezegd dat een aansluiting van het bedrijf van Van Werven op de Duurzaamheidstraat er zou komen. Zij is echter teruggefloten door haar ambtenaren en ook haar collega-wethouders van de Christen-Unie en de SGP hebben haar in de kou laten staan. Beide laatste partijen hebben zich overigens laten kenmerken door als enige geen enkel raadslid af te vaardigen naar het dorpsgesprek. Kennelijk is deze kern met circa 1500 inwoners electoraal niet belangrijk genoeg.

In kan niet anders dan concluderen dat de besluitvorming binnen het college haaks staat op de in de pers gedane uitspraken. De burgers van Hattemerbroek worden, zo het er nu naar uitziet, gewoon weer voor de gek gehouden. En wij maar ons afvragen waarom de vertrouwen van de burgers in het bestuur in Oldebroek zo ontzettende slecht is. Ik ben bang dat ook een te vormen klankbordgroep, net als zovele andere klankbordgroepen elders in het dorp, na een enthousiast begin in de praktijk als gevolg van desillusie op desillusie een snelle dood zal sterven. Ze zullen merken dat er voor hen, maar zonder hun inspraak door het college besluiten genomen worden, zoals dat al vele jaren in ons dorp het geval is.

Jan B. Kaiser