Algemene indruk

ABO is tevreden met de herstelactie van B&W Oldebroek. Wel jammer dat dit nodig was, waardoor er een deuk in het vertrouwen in de Gemeente is ontstaan. ABO is met wisselende samenstelling bij alle bijeenkomsten geweest als toehoorder en ziet gehoorde overeenkomsten in alle kernen, maar in de kernen waar ook meer sociale huurwoningen dan koopwoningen zijn, ontstaan er verschillen.

De overeenkomsten

 • Veel van de aanwezigen vinden de communicatie onvoldoende.
 • In sommige kernen was er forse kritiek en wantrouwen richting de Gemeente, lees Burgemeester & Wethouders. Doen we dit niet voor niks en komt er straks niet een zelfde plan als eerder?
 • In alle kernen werd er wel door veel van de aanwezige bewoners meegedacht in oplossingen.
 • Maak het makkelijker om een vaste kleine woning op eigen erf te kunnen bouwen.
 • Koop zelf grond aan, dus laat dit niet over aan ontwikkelaars.
  • Anders wordt de grond gemiddeld 30% duurder.
  • Erfpacht is een optie.
 • Zorg voor aanpassing beleid voor woningsplitsing, zodat het makkelijker en dus sneller gerealiseerd kan worden.
 • Zorg voor een aanspreekpunt met kennis van zaken om mee te denken in oplossingen.
 • Als er op eigen erf gebouwd mag worden, dan wel woningsplitsing een optie is, zijn deze in eerste instantie bedoeld voor de eigen inwoners.
 • Uitbreiding is beter dan inbreiding op groene open plekken, hierdoor blijven bestaande groene plekken bestaan.
 • Zorg bij tijdelijk wonen voor mooie, duurzame oplossingen.

De verschillen

(vooral in de kernen met meer sociale huurwoningen)

 • Zorgen over het toewijzingsbeleid, vooral als het gaat om huisvesting Statushouders en andere bijzondere doelgroepen. Zorg voor een spreiding over de kernen en straten.
 • Stem dit af met de betrokken woningbouw verenigingen.
 • Zorg bij nieuwbouw voor voldoende kleinere wooneenheden, zodat grotere woningen vrijkomen voor gezinnen.
 • Zoek naar mogelijkheden om ouderen die willen verhuizen, niet een veel hogere huur te laten betalen, dan de bestaande woonlasten. Dit is vaak een belemmering naar een kleinere woning te verhuizen.

Hoe nu verder?

ABO vindt dat aanwezige inwoners van de Gemeente Oldebroek goed hebben meegedacht. ABO gaat daarom goed opletten of van de opgehaalde ideeën de kansrijke oplossingen ook in het op te leveren stuk staan, zodat hiermee een stuk vertrouwen terug gewonnen kan worden.

De visie van ABO is immers dat inwoners participatie goede en zichtbare resultaten oplevert!

Fractie ABO