Stille armoede / hulp in natura door stichting Leergeld

In Nederland zijn veel regelingen waar burgers gebruik van kunnen maken als ze zelf niet kunnen voorzien in hun inkomen, zoals het recht op een uitkering. Als iemand bijvoorbeeld een laag inkomen heeft en er veel kosten gemaakt moeten worden die niet voor een (aanvullende) vergoeding in aanmerking komen dan is het financiële plaatje vaak langdurig uit balans. Uit recent onderzoek (CBS, 2018) blijkt dat financiële beperkingen eerder regel dan uitzondering zijn bij lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen hebben regelmatig te maken met financiële beperkingen. In 2016 gaf 86 procent van hen aan onvoldoende geld te hebben voor één of meer specifieke uitgaven, uiteenlopend van het verwarmen van het huis (14 procent) tot het vervangen van versleten meubelen (70 procent). Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen verkeren vaak langdurig in een weinig rooskleurige inkomenspositie: 8 procent van hen had in 2016 al minstens vier jaar achtereen een laag inkomen.

Helaas komt het steeds vaker voor dat kinderen van ouders met een niet toereikend inkomen door deze omstandigheden ergens niet aan mee kunnen doen. De ouders kunnen bijvoorbeeld extra kosten voor schoolgaande kinderen niet betalen. Het gevolg voor deze kinderen is dat de ze uitgesloten worden van activiteiten.

Algemeen Belang Oldebroek, Anita Klein Gansei, is in gesprek gegaan met Mirjam Franken van stichting Leergeld om te informeren wat stichting Leergeld kan betekenen voor kinderen die in armoede opgroeien binnen onze gemeente.

Anita: hoeveel kinderen leven er in armoede in de Gemeente Oldebroek?

Mirjam: gemeente Oldebroek telt op dit moment 270 kinderen die in armoede opgroeien. Landelijk is dit 1:9 kinderen. Dit is schrijnend, het betekent namelijk dat deze kinderen niet mee kunnen op bijvoorbeeld een schoolreisje, er geen geld is voor een sport of dat ze buitengesloten worden omdat ze nergens aan mee kunnen doen. Stichting Leergeld heeft als doel kinderen (van 4-17 jaar) de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming en schoolactiviteiten.

Anita: wat kan stichting Leergeld voor deze kinderen betekenen?

Mirjam: Als er geen voorzieningen zijn waarop ouders een beroep kunnen doen of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.

Anita: wat is de inkomensgrens en wie kan zich aanmelden bij stichting Leergeld?

Mirjam: de inkomens grens is een inkomen dat niet hoger ligt dan 120% van de bijstandsnorm. U bent woonachtig in de gemeente Elburg, Epe, Hattem, Heerde of Oldebroek.

Anita: hoe kan iemand zich aanmelden?

Dat kan via leergeldoldebroek@gmail.com of via Whatsapp, Mirjam Franken 06- 12 75 72 64. Bij stichting Leergeld werken enkel vrijwilligers, wij zijn zeer laagdrempelig en willen u graag helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Anita: Hoe financiert stichting Leergeld activiteiten voor kinderen?

Mirjam: Stichting Leergeld financiert deze activiteiten doormiddel van sponsors. Voor de toekomst zou samenwerking met de gemeente Oldebroek mooi zijn zodat wij onze krachten kunnen bundelen voor kinderen.

Meer informatie op de website van stichting Leergeld: www.leergeldnoordveluwe.nl