ABO: Gelijke monniken gelijke kappen? Raadsperiode 2010 – 2014.

Gelijke monniken gelijke kappen? Maar niet alle monniken zijn gelijk!

Voor de huidige raad zit de rit er bijna op. Een uitgelezen moment om even terug te blikken op de afgelopen raadsperiode. Het was een bewogen periode om maar eens een cliché te gebruiken. Wij kunnen de aanloop van de raadsverkiezingen van 2010 nog goed herinneren. In de ogen van onze rival…en zou ABO toen vreselijke dingen hebben geroepen. In het begin van de raadsperiode zijn wij door andere fracties te vuur en te zwaard bestreden, maar het tij is inmiddels wel gekeerd.

Na vier jaar raadswerk kunnen wij vaststellen dat er vooral in voorgaande raadsperiodes veel is misgegaan. Regelmatig zijn wij de afgelopen jaren geconfronteerd met schrijnende dossiers. Zaken die lang onder de pet waren gehouden, kwamen plotseling tevoorschijn.

Het was soms onthutsend. De bestuurders van destijds en de raad van weleer hebben niet naar behoren gefunctioneerd. Naar onze beoordeling is ook het huidige gemeentebestuur nog altijd een punt van kommer en kwel.

Op de agenda van de komende raadsvergadering zien wij weer een aantal dossiers met een discutabele geschiedenis. Het zijn bedrijven die zich lang geleden in het buitengebied hebben gevestigd en die eigenlijk thuis horen op een industrie- of bedrijventerrein. Er liggen voorstellen van het college om de bestemmingsplannen te wijzigen en dit in een afzonderlijke procedure te regelen.

Onder deze slepende dossiers heeft wethouder Zandbergen zijn schouders gezet. Wij waarderen zijn werklust en toewijding! De legalisatie van die bedrijven mag echter niet ten koste gaan van het woonplezier van de omwonenden of de leefbaarheid van de buurt.

Gezien de diverse zienswijzen die door de omwonenden zijn ingediend, willen wij de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Sterker nog: wij denken dat de gemeente met twee maten meet. Dit standpunt vraagt natuurlijk om een uitleg. Dat willen wij duidelijk maken met één van de vele voorbeelden.

In het buitengebied van onze gemeente hebben zich binnen een straal van 500 meter een landbouwmechanisatiebedrijf en een garagebedrijf gevestigd. Hoewel niemand in de buurt klaagt over het kleinschalige garagebedrijf, wordt er wel streng gehandhaafd. Er wordt een dwangsom opgelegd die oploopt tot meer dan 50.000 euro, terwijl het bedrijf al concrete plannen had om te verhuizen. Ook na de verhuizing van dit bedrijf is de gemeente niet te bewegen om de dwangsom kwijt te schelden. Daarentegen krijgt het mechanisatiebedrijf alle medewerking van de gemeente. Zelfs de procedurekosten voor de aanpassing van het bestemmingsplan komen voor rekening van de gemeente.

Kijk, bij dit soort gevallen begint ons rechtvaardigheidsgevoel te kriebelen. Volgens de normen van behoorlijk bestuur moet je gelijke gevallen ook gelijk behandelen. Zeker niet de ene overtreder belonen en de andere beboeten.

Fractie ABO