Tijdens de gesprekken met verschillende inwoners in de afgelopen periode is helder geworden dat er nog steeds veel onbegrip is over de gang van zaken rondom Vitens. Dat is reden voor ABO om het u uit te leggen en nadrukkelijk aan te geven dat ABO vindt dat de inwoners financieel gecompenseerd moeten worden voor de extra aangekondigde lastenverhoging van Vitens.

Aanleiding heffen precariobelasting:

De gemeente Oldebroek bevond zich, net als vele andere gemeenten in de periode 2010-2014, in financieel zwaar weer! De structurele uitgaven waren hoger dan de inkomsten.

Er moest dus flink bezuinigd worden waardoor er een kerntakendiscussie is geweest waarbij drastische besluiten zijn genomen om op diverse onderdelen financieel flink te korten. Onderzoek naar méér inkomsten voor de gemeente heeft destijds in 2014 ook plaatsgevonden. Zo is onder andere de invoering van het heffen van precariobelasting op de kabels en leidingen van nutsbedrijven, in beeld gekomen.

Meerdere (vooral kleine gemeenten) hadden dit onderzocht en in Oldebroek heeft het college van B&W voorgesteld aan de raad om óók deze inkomsten te vorderen zolang het nog kan. Het was namelijk toen al helder dat deze vorm van inkomsten voor gemeenten genereren, eindig zou zijn omdat precarioheffing landelijk door besluitvorming in Den Haag afgeschaft zou gaan worden.

Risico was dus van te voren onderkend:

De gemeenteraad heeft destijds besloten om de precarioheffing bij de nutsbedrijven in rekening te brengen maar ook werd het risico benoemd dat nutsbedrijven, zoals Vitens, die kosten wel eens zouden kunnen verhalen op de inwoners door die kosten door te berekenen naar de inwoners. Een ongewenst risico waar zowel het college van B&W als de gemeenteraad een unanieme mening over hadden en hebben, namelijk dat verhalen op inwoners ongewenst was en dat compensatie naar de inwoners dan ook moet plaatsvinden.

In financieel opzicht staat de gemeente Oldebroek er gelukkig weer positiever voor.

En om de compensatie naar de inwoners te organiseren was gelukkig ook al budget gereserveerd. Ondertussen is de gemeente in gesprek met Vitens en speelt er ook nog een rechtszaak tussen de partijen.

Conclusie:

ABO is van mening dat, los van de uitkomst van die rechtszaak, de inwoners gegarandeerd niet de dupe mogen worden door een opgelegde lastenverhoging.

Dat is volstrekt nooit de bedoeling geweest en het is spijtig dat Vitens zonder overleg met de gemeente hun ongenoegen en voornemen tot kostenverhoging rechtstreeks naar alle inwoners heeft doorgezonden. Onze wethouder Lydia Groot heeft hierover onlangs haar ongenoegen in een gesprek met Vitens kenbaar gemaakt.

Ondertussen is het afwachten wat de uitkomst is van de gerechtelijke procedure en naar verwachting zal het college van B&W binnenkort met een voorstel naar de raad komen om de eventuele financiële compensatie naar de inwoners te bekrachtigen.

Wij houden u op de hoogte!