ABO: Toenemende zorgen over sluipverkeer bij verplaatsen toe- en afrit A28

Aanleiding.

Eerder heeft de gemeenteraad van Oldebroek om goede redenen besloten om de huidige toe- en afrit van de A28 te verplaatsen richting het knooppunt Hattemerbroek. In verband echter met de toenemende filedruk op de A28, met name tijdens de avondspits richting Zwolle, maakt de ABO fractie zich steeds meer zorgen om de bereikbaarheid van de nieuw aan te leggen afslag Oldebroek / Wezep.

En wij constateren dat er nu al sprake is van toenemend sluipverkeer op het onderliggende wegennet wat voor onze inwoners leidt tot verminderde leefbaarheid en verkeersonveilige situaties.

Als mogelijke oplossing om bovenstaande problematiek te verminderen denken wij dat het benutten van de huidige invoegstrook van de toerit Wezep richting Zwolle als een extra rijstrook richting de nieuwe afslag Wezep en verder extra wegcapaciteit toevoegt en dat daardoor de bereikbaarheid van de nieuwe afslag positief zal worden beïnvloed.

ABO vragen :

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de ABO-fractie de volgende vragen gesteld aan het College van B&W:

1: Is het college op de hoogte van de toenemende filevorming in de avondspits op de A28 ter plaatse van de Zwolse IJsselbrug die terugslaat op de A28 richting Wezep

2: Is het college bekend met het toenemende sluipverkeer op o.a. de Bovenheigraaf vanaf ’t Harde richting Wezep omdat de afslag Wezep tijdens de avondspits in toenemende mate niet of slecht bereikbaar is?

3: Is het college het eens met de constatering dat met het verplaatsen van de A28 afslag Wezep richting het knooppunt Hattemerbroek (en dus richting de file) de bereikbaarheid van de nieuwe afslag tijdens de avondspits nog verder verslechtert t.o.v. de situatie van nu?

4: Is, omdat de nieuwe afslag mede is bedoeld om de bereikbaarheid van het industrieterrein H2O te verbeteren, het college het eens dat dit een onacceptabele ontwikkeling is?

5: Deelt het college de verwachting dat daardoor er meer sluipverkeer over de Bovenheigraaf en door de kernen van ’t Harde, Oldebroek en Wezep ontstaat, wat slecht is voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid

6: Deelt het college de mening van ABO dat het benutten van de huidige invoegstrook van de toerit Wezep richting Zwolle als een extra rijstrook richting de nieuwe afslag Wezep en verder richting Zwolle extra wegcapaciteit toevoegt en dat daardoor de bereikbaarheid van de nieuwe afslag positief zal worden beïnvloed?

7: Is het college bereid om deze problematiek en mogelijke verbeteringen te bespreken met de wegbeheerder van de A28 Rijkswaterstaat, aan te dringen op een adequate oplossing en de resultaten daarvan te delen met de Raad?

Fractie ABO