Van de ABO wethouder

De openbare ruimte, we hebben er allemaal als inwoner mee te maken: wegen, riolering, groen, bomen, verlichting. Daarom vind ik het erg belangrijk dat als er iets moet gebeuren in de openbare ruimte, de gemeente met inwoners gaat praten over de veranderingen. Soms gebeurt het ook dat inwoners zélf vragen om aanpassingen van bijvoorbeeld een weg. Dat was het geval bij de kruising Dorpskerk/Stationsweg in Wezep.

Klankbordgroep Wezep

De Klankbordgroep Wezep kwam meteen de eerste week al bij mij op bezoek toen ik begon als wethouder. De situatie bij de dorpskerk, daar moest echt wat gebeuren! Het duurde even voor we, -de ambtenaren, de klankbordgroep en ik-, er helemaal uit waren want vooral de verkeerstechnische problemen en oplossingen waren ingewikkeld. Los je het één op, creëer je op een ander stuk weer een probleem, dat soort dingen. Ook was het voor de medewerkers een drukke tijd, we waren bezig met het Meidoornplein en de Stationsomgeving en dat zijn ook projecten geweest waar we veel overleg over hebben gehad met inwoners, winkeliers, markt, de raad en de klankbordgroep en het moest allemaal in dezelfde tijd worden uitgevoerd.

Haastige spoed…

Omdat het al zo lang had geduurd voor de plannen rond waren, besloten we in januari de weg aan te pakken. Best link want als het toch gaat vriezen…En toen bleek, vlak voor de aannemer zou beginnen, dat het moeilijk werd met de straatstenen. De inschatting was dat er tekort zou zijn en dat het beter was een stuk van de historische straat dan maar te vervangen, dan kon de weg er weer heel veel jaren tegen. Deze inschatting had grote gevolgen voor het historische karakter van de Zuiderzeestraat en het was Andre Boer die daar een stokje voor stak: wethouder, dit kan echt niet! Samen met de aannemer, de gemeente en Andre werd met spoed een oplossing gezocht om de oude originele straatstenen toch te behouden. En toen ging het inderdaad ook nog vriezen waardoor de weg een week langer afgesloten moest worden. Al met al is het goed gekomen en ligt de straat er weer mooi bij mét de aanpassingen waardoor het voor fietsers en auto’s veiliger en overzichtelijker is geworden. Het was jammer dat er, ondanks het vele overleg wat er is geweest, op het laatste moment door de tijdsdruk het bijna mis leek te gaan. Zo zie je maar weer, haastige spoed is zelden goed!

De Klankbordgroep Wezep heeft mij bij monde van de voorzitter Jan Bredewout laten weten erg blij te zijn dat de kruising is aangepakt en ik ben blij dat we actieve mensen in het dorp hebben die meedenken om het voor ons allemaal beter en veiliger te maken! Volgende keer zal ik daarom meer vertellen over mijn ervaringen en aanpak met Dorpsgericht Werken.

Lydia Groot
wethouder Financien, Openbare Ruimte,Bedrijfsvoering en Dorpsgericht Werken

IMG_0932 IMG_0931 IMG_0930 IMG_0929 IMG_0928