Op 14 november werden de algemene beschouwingen gedaan in de raadsvergadering. Hierbij wordt de begroting van 2014 vastgesteld en goed gekeurd.

In feite is er dan niets nieuws onder de zon, want in het voorjaar wordt deze begroting eigenlijk al vastgesteld.

Dan wordt er door de raad besloten waarop we wel en niet bezuinigingen.

De vergadering in november wordt meestal gebruikt om oeverloze lange teksten uit te spreken. Bijna niemand luistert hiernaar.

ABO heeft daarom besloten dit jaar een korte tekst te maken met maar één onderwerp. Oldebroek voor elkaar, hoe gaat dat nu met de speeltuintjes.

Ondanks de bekende kritiek van CU en SGP, dat ABO toch wel erg weinig tekst inleverde (!), gebeurde dat, waar we op hoopten. Er werd eigenlijk uitsluitend over dit onderwerp gesproken.

De wethouder had de bevolking opgelegd, dat de burger zelf, op eigen kosten voor de speelplekken moest zorgen. Zo niet dan werden ze gesloten.

Tijdens allerlei bijeenkomsten bleek dat burgers best zelf veel wilden doen, maar geen financiële of juridische verantwoordelijkheid willen nemen. De wethouder wil dit wel en daardoor dreigt er nu niets te gebeuren. Wederom de houding “wij bepalen wel wat goed voor u is. Wij bepalen hoe het moet.”

ABO bleef maar door hameren dat dit geen goede aanpak is. Na veel uren praten lukte het eindelijk, dat de wethouder toegaf, dat speeltuinen niet gesloten worden als de burgers niet de juridische en financiële verantwoordelijkheid namen.

Tijdens de commissie vergadering van Samenleving kwam het voorstel om WHC een geldlening van 120.000€ te geven.

WHC heeft de laatste jaren veel geld uitgegeven aan met name het eerste elftal. De administratie was ook niet goed met als gevolg een grote belastingschuld. Mogelijk dat de club hierdoor failliet dreigt te gaan.

Weinig partijen voelen voor de lening.

Het kan niet zo zijn dat de politiek, de voetballers van WHC gaat betalen. Er zijn veel andere sportclubs die het financieel ook niet breed hebben.

ABO heeft direct aangegeven, weinig te voelen voor die lening.

Er is nauwelijks onderpand, de kans dat het geld ooit terugkomt is niet groot en de financiële situatie bij WHC lijkt ook in de toekomst niet best.

We zijn van mening dat de vereniging en de leden in eerste instantie aantoonbaar hun uiterste best moeten doen. Slechts in zeer grote uitzonderlijke situaties kan eventueel kort hulp gegeven worden maar de club moet het in principe zelf oplossen.

We zijn benieuwd hoe het 19 december gaat lopen. Dat is een belangrijke vergadering want hier worden ook de windmolens behandeld en wordt het rapport over het wijngoed Morren aangeboden.

Mocht u een keer een mooie vergadering willen zien, kom dan 19 december om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Fractie ABO