OLDEBROEK – In Oldebroek wordt een lokale duurzame-energiecoöperatie opgericht. Verschillende vertegenwoordigers uit de Oldebroekse samenleving leggen de basis voor deze energiecoöperatie. De ABO-fractie in Oldebroek vroeg vorig jaar een onderzoek naar lokale duurzame initiatieven in de gemeente.

Daaruit bleek dat het oprichten van een lokale duurzame energiecoöperatie het meest geschikt is en dat een faciliterende gemeente meerwaarde heeft voor lokale duurzame-energie-initiatieven. Na het onderzoek werd gewerkt aan een plan van aanpak voor oprichting van een coöperatie. Dat plan is in de afgelopen tijd goedgekeurd door college, raadscommissie Ruimte en Leefomgeving en gemeenteraad.

Wethouder Harm Westerbroek legt uit: “Enthousiaste inwoners en bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, gaan de basis voor de energiecoöperatie leggen.”

“Die ‘kopgroep’ bestaat uit vertegenwoordigers van diverse groepen in de Oldebroekse samenleving. Het is mooi te zien dat een gedreven groep mensen aan de slag gaat voor een energiezuinige en groene gemeente Oldebroek.”

Met de kopgroep wil de wethouder in vier sessies de meest belangrijke zaken voor de energiecoöperatie doornemen. “We gaan de missie voor de energiecoöperatie bedenken. Maar ook formuleren we de doelstellingen en bedenken we concrete projecten. Jan Willem Zwang van Greencrowd begeleidt dit hele traject.”

Informatiebijeenkomst
Zodra de hoofdlijnen voor de coöperatie duidelijk zijn, volgt een informatiebijeenkomst over de oprichting. Daar wordt uitgelegd hoe mensen lid kunnen worden van de coöperatie. Die avond is gepland op 14 juni 2016.

Wie belangstelling heeft mee te doen aan de kopgroep, kan zich via gemeente@oldebroek.nl aanmelden. De eerste sessie over de missie en visie is dinsdag 10 mei vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. In de kopgroep is ruimte voor tien tot vijftien personen.