Donderdag 6 maart was de laatste raadsvergadering in de huidige samenstelling. De afgelopen vier jaar heeft de ABO fractie intensief met elkaar opgetrokken. Het was een mooie, leerzame en vaak ook leuke periode. Vier jaar intensief samenwerken, zonder ruzies en conflicten, is iets wat veel andere partijen ons niet na doen.

De agenda leek niet moeilijk en een korte vergadering moest mogelijk zijn. Maar in Oldebroek gaan zaken meestal anders. Binnen acht minuten was er al een schorsing en wist de burgemeester even niet meer hoe het verder moest.

In de commissie vergadering samenleving was besproken hoe de veranderingen in 2015 bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) betaald moest worden. Let op, een fors bedrag! Ruim 450 duizend euro is nodig om allerlei bureaucratische zaken te regelen. Geld uitgeven waar de mensen die hulp nodig hebben verder niets aan hebben. Meestal betaalt de overheid deze kosten, maar nu niet meer. Mogelijk dat we een gedeeltelijke van deze kosten terug krijgen. De vraag was “ Waar betalen we het van ”? Het komt gewoon uit de pot van de WMO zelf. We kunnen dus ruim vier ton minder uitgeven aan de mensen die zorg nodig hebben. Tegen stemmen is moeilijk, want dan ontstaat er een chaos volgend jaar.

Bij de raadsvergadering wilde de CU een stemverklaring afgeven. Het was een B stuk. Dit betekent dat er verder niet over gesproken wordt, het is een hamerstuk. Ook het CDA gaf een stem verklaring en ABO was ook tegen deze wijze van financiering. Er was plotseling een meerderheid tegen het voorstel. Dit is zeer ongebruikelijk bij een B stuk. Chaos alom.

De CU probeerde nog iets te redden. Ze dachten tegen te stemmen, met de wetenschap dat de meerderheid toch wel voor was. Dan kun je rustig tegen zijn, zonder dat het consequenties heeft. Een foutje dus van CU. Een amendement om het geld uit de algemene middelen te halen kreeg alleen de steun van CU en ABO, een minderheid dus. Daarom werd het B stuk alsnog weggestemd. Hoe het nu verder moet met de uitvoering van de nieuwe WMO is niet duidelijk.

Het recreatie park Mulligen is al veel jaren een probleem. ABO heeft nooit veel heil gezien in handhaving. Het was zeer kostbaar en leverde niets op. Accepteren dat de situatie is zoals hij is, lijkt ons beter. De meerderheid is het daar nu ook mee eens zodat we aan de verandering van het bestemmingsplan kunnen beginnen. Een goede zaak.

Aan Spakman-Souman moet de gemeente weer een ton extra uitgeven. Vorig jaar ook een extra ton uitgeven. ABO is hierop tegen en waarschijnlijk zal in de toekomst hier nog veel meer geld in verdwijnen.

Het bedrijf van Werven gaat verhuizen van de Middeldijk naar het H2O terrein. Tevens komen er veranderingen en verbeteringen op de andere locaties Verlengde Looweg en Bovenstraatweg. Een goede zaak

Het initiatief voorstel van ABO om een nader onderzoek te doen naar het geld van Wijngoed Morren kon geen genade vinden in de ogen van de andere partijen, behalve het CDA. Vooral de CU was fel tegen. Blijkbaar moet oud wethouder Veldhoen nog steeds beschermd worden. Afhankelijk van de nieuwe samenstelling van het college en de raad na 19 maart, proberen we het voorstel nog een keer in te dienen.

Natuurlijk moesten CU en SGP nog een actie doen vlak voor de verkiezing. Men wilde een verbod op prostitutie in Oldebroek. We hebben geen seks inrichting in Oldebroek en gaan die ook niet krijgen. Een volstrekt overbodige motie, maar wel leuk voor de achterban vlak voor de verkiezingen.

Afgelopen maandag was er een verkiezingsdebat in het Dorpshuis. Een vrij saaie bijeenkomst. Komende vrijdag in Oldebroek een nieuwe kans. Hopelijk gaat het debat dan beter.

Donderdagmiddag staan we op de markt in Wezep, vrijdag in Oldebroek.

Woensdag 19 maart is de belangrijkste dag. We hopen dat u allen gaat stemmen. We hopen ook dat u bij vrienden en kennissen praat over ABO en waarom u op deze partij stemt. Alle steun is welkom want een fractie met 5-6 leden kan veel meer bereiken de komende vier jaar.

We hebben nog wat posters over. Als u er een wilt ophangen bij huis, laat het ons weten!

Ga stemmen en steun ABO op 19 maart !!!!!