Ook nu weer een leden brief vol informatie. Op de laatste raadsvergadering werden een aantal punten behandeld.

Een nieuwe afrit  A28

ABO: keuze nieuwe afslag Wezep A28 onverantwoord!

De gemeenteraad van Oldebroek is vorige week akkoord gegaan om een plan uit te werken voor een betere bereikbaarheid van Wezep en het bedrijventerrein H2O.
De kosten van de plannen waaruit de gemeenteraad kon kiezen bedragen maar liefst 17 miljoen euro. Geld dat de gemeente Oldebroek momenteel niet eens heeft.
De wens van de raadsleden van ABO om eerst in te zetten op kleinschaliger plan ter verbetering van de bereikbaarheid kreeg helaas geen enkele steun van het college van B&W of andere politieke partijen.

Rijkswaterstaat wil niets betalen aan een verkeersplan voor Wezep en H2O.
Er ligt wel een toezegging van de provincie Gelderland om 5 miljoen euro bij te dragen ter verbetering van de bereikbaarheid van het H2O bedrijventerrein.
5 miljoen is een prima uitgangspunt natuurlijk. Op het H2O bedrijventerrein langs de A28 is de afgelopen jaren door de 3 gemeenten al voor ruim 30 miljoen geïnvesteerd in de aankoop van grond en aanleg van wegen / riolering en verlichting. Op dit moment is het nog erg onzeker of de verkoop en uitgifte van grond wel op gang komt en of de BV Hattemerbroek het hoofd wel boven water weet te houden. Met een enorme investering in de nieuwe aansluiting wordt de molensteen om onze nek steeds groter. ABO vindt het daarom momenteel onverantwoord om nog eens bijna 17 miljoen euro uit te geven aan infrastructurele maatregelen. Een plan uitwerken dat binnen het beschikbare budget van 5 miljoen bleef was echter volgens het college van B&W onmogelijk.

Andere oplossingen onmogelijk?
De keuze van het College en de meerderheid van de raad voor de dure oplossing met nieuwe op en afritten naar de A28 zal absoluut op weerstand stuiten van onze inwoners uit Wezep-Noord met bezwaarprocedures en het risico dat er de komende jaren helemaal niets gebeurd. Toekomstige verbetering van de doorstroming van Wezep en goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein is natuurlijk wel belangrijk. ABO is van mening dat andere oplossingen onvoldoende zijn uitgewerkt. Om de doorstroming van verkeer en bereikbaarheid van het bedrijven terrein voor de toekomst te verbeteren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verwijderen van de rotonde voor Schaftenaar en plaatsing van verkeerslichten. Door de koppeling van die verkeerslichten aan de verkeerslichten bij bestaande op en afritten kan ook veel verbetering en doorstroming bereikt worden. Helaas stond het college niet meer open voor dit soort kleinschaliger alternatieve oplossingen welke op korte termijn al voor een positief effect op de
doorstroming en bereikbaarheid kunnen zorgen.

Geld beter anders besteden!
Het is duidelijk dat alle gemeenten in Nederland en dus ook Oldebroek er de komende jaren veel nieuwe taken bij krijgen. Dit zijn nieuw taken in het sociale domein. U moet dan denken aan zorg bieden voor langdurig zieken of ouderen, hulp verlenen bij het vinden van werk maar ook de jeugdzorg. Of we daar als gemeente voldoende geld voor hebben voor deze nieuwe taken om de gewenste kwaliteit voor de inwoners van onze gemeente te leveren is nog maar de vraag.
Het op voorhand een koers inzetten om ten minste 17 miljoen uit te geven aan nieuwe afritten naar een bedrijventerrein is voor alle politieke partijen in Oldebroek duidelijk geen probleem. ABO is van mening dat onderzoeken uitvoeren naar plannen waar we helemaal geen geld voor hebben vaak weggegooid geld is.
CROSS

Ook het crossen in ’t Loo was aan de orde. Alle partijen waren van mening dat de wedstrijden twee keer per jaar door moesten gaan. Ook ABO. Maar overleg met buren blijft nodig om het een en ander in goede banen te leiden. De burgemeester heeft toegezegd dat hij dit blijft volgen.

WIJN

Het wijngoed Morren was een belangrijk onderwerp. ABO is altijd kritisch geweest op deze ontwikkeling. Nu krijgt ABO op alle fronten gelijk. Maar het geld is wel weg. We gaan proberen in de komende maanden of we hier ook een onderzoek op kunnen starten.  We willen graag zien waar het geld gebleven is.

POSTERS

Binnenkort worden de posters gedrukt. De verkiezingen komen snel. Het zou geweldig zijn als iedereen een poster voor het raam plakt.

Jules van de Weerd

Jules heeft de laatste 4 jaar bij fractie CDA gezeten. Hij wilde niet meer op kieslijst van CDA staan. Uit gesprekken bleek dat hij de uitgangspunten van ABO wel kon onderschrijven. Hij wilde graag lijstduwer worden bij ABO. ABO staat voor iedereen open. Het bestuur had hier geen enkel bezwaar tegen en daarom werd op 3 febr bekend gemaakt dat hij lijstduwer voor ABO wordt.

In de komende weken moet er veel werk worden verzet. Er zijn ook diverse verkiezingsavonden.  We hopen op een grote opkomst!  Steunt u de fractie van ABO  ook!