Een nieuwe burgemeester aanstellen voor een gemeente is maatwerk. Voor de Commissaris van de Koningin een serieuze uitdaging om samen met een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad de juiste man of vrouw te selecteren voor onze gemeente.

De belangrijkste vraag is wat voor een persoon past in Oldebroek nu het best? Daar heeft een commissie van raadsleden uit Oldebroek afgelopen periode over nagedacht. Vanavond werd door de raad de profielschets aan de Commissaris van de Koningin aangeboden. ABO, de nieuwe partij in Oldebroek ziet in Oldebroek graag een modern dagelijks bestuur. Een bestuur dat aangestuurd wordt door een vrouw of man met ruime ervaring. We zoeken een burgermeester die het centraal stellen van de burgers in zijn genen heeft. Alles draait binnen een gemeente namelijk om burgers en inwoners.

Politieke aardverschuiving in 2010

De gemeente heeft naar de burger toe een belangrijke dienstverlenende taak. Daarnaast zijn we als gemeente ook nog een keer beleidsmaker en maken we dus spelregels en zijn we ook handhaver van die regels. Aan al deze facetten en rollen die we als gemeente hebben stellen de inwoners tegenwoordig steeds hogere eisen. De eisen waaraan dagelijks bestuurders binnen gemeenten moeten voldoen worden dus ook steeds hoger. Wij zoeken in Oldebroek dus professionele bestuurders die meegaan met de tijd waarin we leven. Als we als lokale overheid niet aan de eisen van de burger in deze tijd kunnen voldoen ontstaat onvrede. Dat er in Oldebroek sprake is van onvrede bewijst de verkiezingsuitslag van vorig jaar: 3 zetels voor onze nieuwe partij. Een politieke aardverschuiving in Oldebroek.

In het wegnemen en voorkomen van onvrede ligt dus ook een opgave voor Oldebroek en ook een opgave voor de nieuwe burgemeester. De burgemeester hoeft de mens niet gelukkig te maken maar een belangrijke taak wordt wel wegnemen en voorkomen van onvrede over de lokale overheid. Onze nieuwe burgemeester moet daarom als het nodig is zijn handen uit de mouwen steken en oplossingen bieden aan vastgelopen dossiers in deze gemeente en maar ook het vastlopen van nieuwe dossiers zo veel mogelijk voorkomen.

Krachten bundelen is noodzaak en uitdaging

We leven in een tijd waarin vraagstukken steeds complexer worden. Voor een kleine gemeente als Oldebroek wordt het steeds moeilijker om aan alle vraagstukken de juiste capaciteit en inzet te leveren om de kwaliteitseisen te halen. Van de nieuwe burgemeester verwachten wij een actieve en zichtbare rol in de samenwerking met de gemeenten Hattem, Heerde maar ook Zwolle. De tijd is nu echt aangebroken om krachten te bundelen met omliggende gemeente en gezamenlijk naar de opgave voor onze burgers te kijken en te werken.

Conclusie

We zoeken dus een burgemeester die een bijdrage kan leveren aan vernieuwing van de bestuurlijke en politieke situatie en cultuur in Oldebroek. Een burgemeester die zich tussen de mensen begeeft. Beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen die contact met hem wil hebben. Iemand die begrip heeft voor andersdenkenden en voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in onze samenleving. ABO heeft veel vertrouwen in het inzicht van onze Commissaris van de Koningin. Dat vertrouwen is gebaseerd op de keuze van de heer Hermen Overweg als interim burgemeester voor de komende periode.