Afgelopen commissievergadering werd het nieuwe beleid bomenverordening besproken.

ABO maakt zich zorgen om de uitwerking van het nieuwe beleid. In de nieuwe verordening krijgen inwoners de vrije hand om bomen op het eigen erf te kappen zonder een vergunning of een herplantplicht.

Er zijn wel uitzonderingen gemaakt. Ten eerste voor bomen die op een bomenlijst staan, de zogenoemde beschermde en culturele bomen. Wat ABO betreft had deze lijst langer moeten zijn. Ten tweede is in overleg met inwoners gekozen voor een tweetal woonwijken die zich in een bosrijk gebied bevinden om het gewijzigd beleid daar niet van toepassing te laten zijn. In dit geval gaat het om de wijken Julianapark en kleine Landhuisbouw te Wezep. Het stemt ons tevreden dat er in ieder geval nog 2 groene wijken zullen blijven.

In de gemeenteraad is ABO de enige partij die denkt dat het gewijzigd beleid zal leiden tot verlies van veel kostbare bomen. En dat in een gemeente waarvan we vinden dat we een groene woongemeente zijn en dus ook zorgvuldig moeten omgaan met ons bomenbestand.

Op basis van onze kritische geluiden heeft het college toegezegd het nieuwe beleid na 1 jaar te willen evalueren. ABO belooft dat de uitwerking van dit dereguleringsbeleid nauwlettend gevolgd gaat worden! Tevens zullen we erop toezien dat in de groene wijken ook gehandhaafd wordt, aangezien het college heeft aangegeven hier meer prioriteit aan te gaan geven. ABO heeft ook het college meegegeven meer bekendheid te geven aan het gemeentelijk Bomenfonds waarbij inwoners kunnen aankloppen voor de levering van een gratis boom die zelf geplant moet worden.

Fractie ABO