OPROEP voor ABO commissie- , raads- en bestuursleden t.b.v. periode 2018-2022

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Onze lokale partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) zit sinds 2014 in het college en stuurt enthousiast en ook met resultaat mee. Onze wethouder is Lydia Groot, die met Liesbeth Vos en Harm Westerbroek en natuurlijk de burgemeester Adriaan Hoogendoorn, aan het roer van onze gemeente staan.

Mocht je behoefte hebben om óók een inbreng te willen in het reilen en zeilen van de gemeente meld je dan aan bij Ronald Gerard, voorzitter van A.B.O. (renbgerard@hetnet.nl).

Dat kan ook bij één van de fractieleden André Boer (andre.boer@chello.nl), Wieger Zoer (w.zoer@hccnet.nl) of Dennis Doorneweerd (dennis@doornaudio.nl).

We hebben maandelijks een gezamenlijk overleg, meestal voorafgaand aan een raadsvergadering, waarin de agendaonderwerpen in het bijzijn van onze wethouder de revue passeren en waar er gezamenlijk aan meningsvorming en standpuntinname wordt gedaan.

Lokale politiek is niet elke dag en bij elk onderwerp even leuk maar je merkt het resultaat en je invloed wel direct in je eigen omgeving. En je kunt iets doen aan wat je hoort, ziet en waaraan je wat verbeteren wilt. En bij tijd en wijlen gebeuren er hele spannende dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de discussie over de windmolens in Hattemerbroek, het gratis storten van grof afval, de perikelen rond het bedrijventerrein H20 en over onze geboekte resultaten zoals de hondenbelasting? En bovenal het uitbannen van de vriendjespolitiek dat inmiddels op voorspraak van ABO is afgeschaft? En zo zijn er nog talloze andere dossiers aan te halen.

Lokale politiek is uitdagend en leuk! Wij zien uit naar jouw reactie!

Namens bestuur Algemeen Belang Oldebroek,

Ronald Gerard

Voorzitter