ABO: Lokale overheden moeten veranderen.

U hebt het vast wel eens meegemaakt. Een besluit van de gemeente waarbij de burgers totaal buiten beeld zijn gebleven. Soms gaat het een treetje hoger en mogen de burgers pas na de besluitvorming hun mening geven. Of er wordt voor de “schone schijn” een inspraakprocedure gehouden, waarbij zorgvuldig wordt gestuurd op een vooraf ingenomen standpunt. Helaas is die laatste aanpak voor de burgers moeilijk te doorzien, maar het staat wel haaks op burgerparticipatie.

Gezien de rol van de raad heeft het college niet alleen een passieve en maar ook een actieve informatieplicht, maar regelmatig wordt de indruk gewekt dat de informatievoorziening als speelbal wordt gebruikt. Het gevolg is dat de raadsleden moeten duwen en trekken om een duidelijk antwoord te krijgen. Op deze wijze gaat het wantrouwen overheersen.

ABO heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat de bestuurscultuur moet veranderen. Wij zijn van mening dat de gemeente een actief informatiebeleid moet voeren, zonder daarmee selectief om te gaan. Wie bijvoorbeeld de berichten van sommige bestuurders volgt, krijgt de indruk dat hier alles altijd zeer succesvol verloopt. Eerlijk en transparant handelen, evenals communiceren in begrijpelijk Nederlands is voor de burgers heel belangrijk. De inwoners krijgen daardoor meer vertrouwen in onze lokale democratie en vertrouwen is een groot goed.

Dat gebrek aan vertrouwen zien wij op allerlei fronten, maar ook op het gebied van de lokale democratie. In het bijzonder valt op dat er zoveel “afhakers” zijn bij de raadsverkiezingen. In veel gevallen is het vertrouwen in de politiek totaal verloren.

Ons uitgangspunt is dat je vertrouwen moet verdienen en daar kunnen we samen veel aan doen; niet door gewichtige pleidooien te houden, maar door gewoon te luisteren naar de samenleving en daar dan ook naar te handelen.

Tot slot nog dit aan de mensen die twijfelen om te gaan stemmen. Wij zouden het fijn vinden als u toch gaat; dat is uw bijdrage aan onze democratie. Na de verkiezingen zijn wij u niet vergeten. Dat beloven wij!

Fractie ABO