Afgelopen donderdag kwamen ruim 100 lokale boeren met ongeveer 30 tractoren naar het Gemeentehuis in Oldebroek om hun zorgen te uiten over de stikstofproblematiek en de PAS.

Oldebroek heeft een prachtig buitengebied, ingeklemd tussen de Natura 2000 gebieden Veluwe en de Veluwerandmeren en dat maakt deze problematiek extra moeilijk!

Maar ABO vindt dat de nadruk teveel op de boeren ligt. In hetzelfde gebied zijn namelijk wel laagvliegroutes van Lelystad Airport gepland. Deze vliegroutes produceren veel extra stikstof. ABO vindt het onbegrijpelijk dat er in Den-Haag met twee maten wordt gemeten.

ABO: ‘Soms moet je van je laten horen’

ABO vind dat Den-Haag en de provincies niet te hard van stapel moeten lopen en onze boeren de tijd geven moeten geven om mee te denken en waar nodig de juiste stappen te ondernemen. Zodat er verantwoordelijke investeringen te realiseren zijn en van daaruit bij te kunnen dragen om de problematiek op te lossen.

We zien veel boerengezinnen die met hart en ziel in hun boerenbedrijf aan het werk zijn. Natuurlijk produceert een boerenbedrijf stikstof en andere milieubelastende middelen, maar dat los je niet op door de veestapel te halveren of nog erger, op termijn geen veestapel meer in ons eigen land toe te staan! Beter is om met goede en doordachte oplossingen te komen waarbij overheid en de boeren samen in gesprek te gaan. We realiseren ons dat er boerenbedrijven zijn die kiezen voor beëindiging van hun bedrijf. Als er geen directe opvolging in de familie is, kunnen wij ons dat best voorstellen. ABO vindt het belangrijk dat ook hier door onze overheid naar gekeken wordt.

Natuurlijk staat ABO achter onze boeren en kunnen wij hun acties begrijpen!

Soms moet je van je laten horen, omdat Den Haag vaak te ver van onze boeren en de landelijke dan wel lokale samenleving staat.

De massale opkomst van onze lokale boeren geeft duidelijk de ernst aan. ABO hoopt met het ondertekenen van de motie de boeren een extra stimulans en vertrouwen te geven in de aankomende periode.

Signaal overbrengen aan provincie en ministeries

De voltallige Gemeenteraad roept het college van burgemeester en wethouders in de motie op om het signaal van de Gemeenteraad over te brengen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Fractie ABO