Wethouder Bob Bergkamp, wijkagent Arjan van der Hoek en BOA Allard Meijerink hebben op donderdag 12 november op de basisscholen in Oldebroek het startsein gegeven voor de actie ‘VVN Verkeersborden door kinderen’.  Met deze actie gaan kinderen zelf aan de slag met het ontwerpen van verkeersborden om de snelheid van weggebruikers in de woonwijk te verlagen. Leerlingen uit de bovenbouw van de  Eben Haëzer, De Timotheusschool en De Regenboog kunnen tot 30 november aan hun ontwerp werken. Na 1 december bepaalt een jury welke verkeersborden er in productie gaan. Die worden vervolgens geplaatst in Oldebroek West.

Aanleiding voor deze actie zijn de klachten die de gemeente ontvangt over het te hard rijden in de woonwijken. De gemeente Oldebroek kijkt samen met het wijkcomité Oldebroek West Veilig, VVN en de politie welke maatregelen er genomen kunnen worden om de snelheid in de woonwijken te verlagen. Bob Bergkamp: “Door kinderen verkeersborden te laten maken, denken ze mee over veilig verkeer in de wijk.  De actie wordt thuis besproken en in deze coronatijd werken ze er misschien thuis ook aan. De verkeersborden wijken af van de normale waarschuwingsborden en vallen op. We willen hiermee op een positieve manier laten zien dat er kinderen spelen en wonen in deze wijk. De overige verkeersdeelnemers gaan dan, hopen we, op een andere manier de wijk in.”

Voor kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen en zich zelfstandig leren verplaatsen. Daarvoor is het nodig dat volwassenen hen daarvoor de mogelijkheid geven door zich verkeersveilig te gedragen. Dan is zelfs 30 km/uur in een woonwijk soms nog veel te hard. Kinderen zijn de beste verkeersambassadeurs én de beste reden om ons verkeersveilig te gedragen. Daarnaast zijn kinderen vaak erg creatief. Door de ludieke  verkeersborden worden verkeersdeelnemers in de wijk erop gewezen dat er kinderen wonen en spelen.