Tot onze verbazing stelde de fractievoorzitter van de SGP tijdens de afgelopen raadsvergadering bij het agendapunt nieuwbouw van de Brandweerkazerne, dat er niet teruggekomen kan worden op een eerder raadsbesluit. Dit is een foutieve gedachtegang, want een raad mag altijd terugkomen op een eerder genomen besluit.

Het raadsbesluit uit 2019 betrof de nieuwbouw van een brandweerkazerne voor een bedrag van € 2,4 mln. De gemeenteraad mag opnieuw kijken naar een eerder raadsbesluit én dat mag zeker als 1 van de condities is veranderd. In dit geval is het budget veranderd (verhoogd met € 500.000) voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne.

Inmiddels is duidelijk dat er een half miljoen extra geld nodig is. Alle reden voor ABO om het besluit te heroverwegen.
Wat ABO miste in het collegevoorstel is een weergave van de alternatieven, wanneer er geen extra geld ter beschikking wordt gesteld. Anders wordt het voor de raad tekenen bij het kruisje.

De fractievoorzitter van de SGP ging de discussie met een ‘gestrekt been in’ met een toonzetting die we niet van hem gewend zijn.
En op basis van argumenten die uit de lucht waren gegrepen. Laten we hopen dat de SGP Oldebroek weer bij zinnen komt en we de discussie kunnen voeren op basis van inhoudelijke – lees juiste – argumenten.

Voor ABO is  uit de toelichting van het college duidelijk geworden dat er geen aanzienlijke bezuinigingen mogelijk zijn, daarom stemde ABO in met voorstel. Echter hadden we liever een compleet collegevoorstel gezien waaruit iets te kiezen viel.

Fractie ABO