De nieuwe bestuursperiode – nu zonder ABO in de coalitie – is slecht begonnen. En nee: de druiven zijn niet zuur. Ze zijn gewoon niet te eten. Wat is er gebeurd:

Ook onze gemeente heeft dringend behoefte aan nieuwe woningen. Flexwoningen zijn – omdat ze tijdelijk vergund kunnen worden – snel te realiseren. Dus dacht B&W: we nemen de korte afslag en gaan daarmee aan de gang. Zonder na te denken over de onrust en emotie die het zou losmaken, wijst B&W de potentiële locaties aan (waar onder een speelplek in Hattemerbroek!) , stuurt dat rond en vraagt om reacties van de omwonenden. Nou, die reacties kwamen snel en heftig. In de pers en op social media volop boze inwoners. De tribune van de raadzaal zat bomvol tijdens de behandeling. B&W erkent dat het te kort door de bocht was en haalt het voorstel van tafel.

Maar wat gebeurt er afgelopen week: opnieuw een volle publieke tribune! Al weer geruime tijd geleden heeft de gemeente besloten om duidelijkheid te krijgen over het snippergroen waarvan het niet zeker is van wie het is. Zijn die paar m2 van de gemeente of toch in eigendom van een bewoner? Het betreft meer dan 350 gevallen en vanwege het vele uitzoekwerk wordt het dossier uitbesteed. Omdat het traject al vele jaren loopt (ca 8 jaar) worden veel inwoners overvallen door brieven van het externe bureau met juridische teksten zonder rekening te houden met onjuistheden en verjaring. Met als gevolg veel boze inwoners die afgeven op het gebrek aan communicatie en inlevingsvermogen van de gemeente. Na aandringen van ABO in de commissievergadering wordt de bewuste wethouder gedwongen om een pas op de plaats te maken en de dossiers opnieuw te bekijken.

ABO vindt dit blunders van de eerste orde. Zo ga je niet met je inwoners om! Onze gemeente heeft behoefte aan portefeuillehouders met inlevingsvermogen. Die beseffen wat je losmaakt door slechte communicatie over gevoelige dossiers. Oldebroek verdient beter!

Fractie ABO