Zoals bekend zoekt ABO een wethouder. Middels onderstaande link kunt u de specificaties van de procedure, het functieprofiel en de kerncompetenties opvragen en nalezen.

ABO: click hier om de pdf te downloaden!