Algemeen Belang Oldebroek (ABO) is een uitgesproken tegenstander van het kappen van de middenberm van de A28 tussen Harderwijk en Wezep zoals Rijkswaterstaat heeft aangekondigd. ABO vindt het niet van deze tijd dat nuttige en mooie natuur wordt opgeofferd terwijl er goede alternatieven zijn om de verkeersveiligheid op peil te houden. De middenbermen van dit deel van de A28 zijn door het gevarieerde bomenbestand gezichtsbepalend en vormen het decor van een groene snelweg. En dat willen we zo houden!

Naast het voorkomen van een kaalslag van de middenberm, is ABO voorstander van het verbreden van de A28, zodat de doorstroming verbetert. Een betere doorstroming is noodzakelijk om economische groei te bevorderen in onze regio. ABO heeft in diverse commissie- en raadsvergaderingen nadrukkelijk aandacht om de A28 gevraagd, bijvoorbeeld tijdens het debat met de nieuwe op- en afrit bij de A28. Daarop heeft het college aangegeven te blijven lobbyen bij de provincie en het rijk voor een betere doorstroming en verbeteringen van de A28. Maar wat ons betreft wel met behoud van een groene snelweg.

Beter alternatief.

Kaalslag kan worden voorkomen door het toepassen van maatwerk. Dat betekent ruimte maken voor het plaatsen van geleiderails waardoor het grootste deel van het bomen- en struikenbestand gehandhaafd kan blijven.  En waarmee toch de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt. Het kan niet zo zijn dat terwijl er een strakker beleid nodig is voor het terugdringen van fijnstof en CO2, RWS tegelijkertijd natuur op grote schaal verwijdert ter plaatse van de middenbermen.

Daarom vindt ABO: Handen af van onze A28 middenberm!

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, laat het ons horen.

Fractie ABO

P.S.

Zie ook: Veluweland d.d. 11-09-2019 waarin Minister Cora van Nieuwenhuizen aangeeft waarom zij achter het kappen zou staan…

abo_20190912_124251