Vorige week mocht raadslid Margreet Deen een gastles geven over de gemeentelijke politiek aan 25 leerlingen van groep 8 van de Regenboogschool in Oldebroek.

Het initiatief kwam door een motie van ABO in 2018. Waarbij ABO een motie had ingediend om de jeugd meer te betrekken bij de lokale democratie en politiek. De bedoeling was het opzetten van een jeugdburgemeester en jeugdraad. Mede door de positieve ervaringen in onze buurgemeente Elburg. Helaas was de meerderheid van de toenmalige gemeenteraad het niet met ABO eens. Gelukkig kon ABO wel een meerderheid van de gemeenteraad enthousiast krijgen om de jeugd actiever te betrekken. Dit resulteerde in een uitnodiging aan basisscholen om met de groepen 8 deel te nemen aan een jeugdraadsvergadering.

Afgelopen week mocht Margreet haar ervaringen delen met de enthousiaste leerlingen. In deze les kwam het belang van politieke partijen en raadsleden naar voren en wat ze zoal doen. Maar ook uitleg over de verkiezingen, het stemmen en hoe een raad wordt samengesteld.

Opvallend was dat geen enkele leerling een politiek partij bij naam kent. Ook kennen ze geen raadslid of wethouder. De gemeenteraad heeft dus nog veel te doen, zodat onze toekomst weet waarop én waarom ze stemmen op een partij als ze 18 jaar zijn. Wel kenden meerdere leerlingen onze burgemeester, zelfs bij naam. Dit door evenementen, zoals een crossclub dat door het oude gemeentehuis mocht fietsen. Voor ABO de bevestiging dat evenementen voor jong en oud erg belangrijk zijn!

Het was een interessante les waarbij opviel dat al na 2 minuten een vraag kwam over flexwoningen en over de eerlijkheid van de bestuurders.

Op de vraag wie heeft de macht in het gemeentehuis kwam bijna unaniem het antwoord: de wethouders

De leerlingen mochten in groepjes kiezen uit 16 taken en aangeven waarom dit zo belangrijk voor ze was.

  1. Op 1 stond toestemming geven voor evenementen
  2. en op 2 dagbesteding voor gehandicapten, voornamelijk kinderen.

Vervolgens hebben ze een soort debat gevoerd. Dezelfde taken kwamen naar voren en nu mochten ze aangeven welke punten het belangrijkst waren voor hun opa en oma.

  1. Nu stond op 1 gras, bomen en het bijhouden van planten
  2. en op 2 zorgen voor eenvoudige medische zorg.

In januari komt deze groep langs op het gemeentehuis om een raadsvergadering na te spelen. Margreet is dan de voorzitter. Tevens zal er een wethouder of de burgemeester aanschuiven. We hebben de leerlingen gevraagd om alvast na te denken over onderwerpen. Dit gaan ze doen in samenspraak met hun juf.

 

ABO is tevreden over deze opzet en de mogelijkheid die er geboden wordt om de jeugd beter te betrekken bij de lokale politiek. En wie weet resulteert dit nog eens in een jeugdraad en jeugdburgemeester.

Margreet Deen