In de afgelopen commissievergadering Samenleving & Bestuur moest er een onwerkelijk besluit genomen worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van het IKC Zuidwest te Wezep. Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd naast het voormalige schoolgebouw De Bron. Om ook een mooi schoolterrein te behouden voor de kinderen wordt het voormalige schoolgebouw gesloopt.

Helaas werd ons een forse tegenvaller gemeld. Gedurende de sloopwerkzaamheden is er op diverse plekken asbest gevonden. Tot onze grote schrik zijn de kosten voor het saneren van het asbest inmiddels opgelopen tot een bedrag van € 637.000. Terwijl voor de sloop een krediet beschikbaar was gesteld van € 50.000. Een grote tegenvaller en een gigantisch bedrag. Wetende dat je het geld maar één keer kunt uitgeven en de gemeente Oldebroek zich niet in een rooskleurige financiële positie bevindt. Ook al gebruiken we daarvoor  de post onvoorzien (€ 110.000) ontstaat er nog steeds een groot gat van € 560.000 alwaar een aanvullend krediet voor nodig is.

De fractie van ABO is hier enorm van geschrokken en heeft haar zorgen duidelijk kenbaar gemaakt bij het college. Maar we realiseren ons ook dat we geen keuze hebben, want de gemeente Oldebroek heeft als eigenaar van het pand de taak om het asbest te verwijderen. En gelet op de staat van het huidige pand kan er ook geen andere invulling aan het pand gegeven worden. De fractie van ABO was daarom ook duidelijk in haar standpunt. Een weg terug is er niet meer, de kinderen en medewerkers verdienen een mooi schoolgebouw en schoolplein in een veilige omgeving! Gelet op de corona crisis is het tevens niet wenselijk om verdere vertraging in de opening van het nieuwe gebouw, met een goede ventilatie en klimaatbeheersing, op te lopen. Daarom stemde de fractie van ABO voor, maar… wel met een duidelijk signaal:

  • Inmiddels hebben we meerdere keren geconstateerd dat kosten voor het verwijderen van asbest fors hoger zijn dan ons werd voorgespiegeld. Hier moet in de toekomt meer rekening mee gehouden worden. Wat ABO betreft gaat bij toekomstige sloop- of verbouwwerkzaamheden de post onvoorzien omhoog of creëren we op voorhand een budget t.b.v. asbestsanering. En bij voorkeur na gedegen onderzoek. We realiseren ons heel goed dat we het nog steeds moeten betalen. Maar ABO heeft liever op het eind financiële meevallers dan tegenvallers.
  • Als Raad moeten we scherper zijn en leren van dit proces. Tijdens het besluit nieuwbouw De Regenboogschool en daarbij de sloop van o.a. het LHNO gebouw te Oldebroek, was ABO al erg verbaasd dat er geen asbestrapportage was opgesteld. Vlak voor het besluit werden we alsnog, na aandringen van ABO, voorzien van een rapportage met een bandbreedte van de mogelijke kosten. Gelet op de hoge kosten van De Bron moeten we hiervan leren. Het college heeft na inbreng van de VVD en ABO aangegeven met een notitie te komen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het LHNO gebouw en de Regenboogschool.
  • Het budget, Lees: de reserve onderwijshuisvesting, gaat op dit moment erg hard naar beneden en is op lange termijn nog maar minimaal. Terwijl een tijd geleden nog geconcludeerd kon worden dat er nog genoeg geld beschikbaar zou zijn voor onderwijshuisvesting in de aankomende jaren. Gelet op de financiële positie van de gemeente Oldebroek kan dat betekenen dat toekomstige verbouwingen of nieuwbouw locaties wat ABO betreft mogelijk uitgesteld moeten gaan worden.

Het voormalige schoolgebouw kan nu verder gesloopt worden. ABO hoopt dat er geen verdere vertragingen ontstaan en de nieuwe school uiterlijk voor het eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen. We wensen alle kinderen en medewerkers alvast een leerzame toekomst!

Fractie ABO