In de raadsvergadering van 2 juni jl. is unaniem ja gezegd tegen het plan Noorderrot. Het plan houdt in dat er een kleinschalige dag-recreatievoorziening komt in het meest noordelijke puntje van onze gemeente. Met het verdiepen van de vaargeul naar het Drontermeer, de aanleg van een haventje met 20 ligplaatsen voor kleine bootjes, een vissteiger en een kanosteiger is na veel overleg tussen gemeente, provincie en de Belangen Gemeenschap Noordeinde als initiatiefnemer een mooi resultaat bereikt.

Een ontmoetingsplek voor de Noorders en een pleisterplek voor passanten die deze bijzondere locatie in onze gemeente bezoeken. Wethouder Bergkamp (ABO) zegt: “ De aanhouder wint. Het heeft moeite gekost om de natuurbelangen en de wens om een recreatieve en sportieve impuls te geven aan Noordeinde en omgeving, op één lijn te brengen maar ik ben blij dat het gelukt is. Een mooi voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar!” De ABO fractie stemde daar graag mee in!