Zo noemt ABO het net verschenen rapport: Toeristisch Visie- en actieprogramma voor de gemeente Oldebroek. Onder leiding van ABO wethouder Bergkamp is samen met het Toeristisch Platform Oldebroek een heldere visie én een ambitieus actieprogramma tot stand gebracht.. Want met alleen een visie- hoe nodig het ook was om die op te stellen – ben je er nog niet. De mouwen dienen te worden opgestroopt om het actieprogramma tot uitvoering te brengen. En dat gaat niet vanzelf, daar heb je geld en menskracht voor nodig. Het is nog maar eens gezegd: toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze gemeente. Er gaat veel geld in om: de economische betekenis is op jaarbasis meer dan € 20 miljoen! Oldebroek onderscheidt zich door haar ligging aan de rand van de Veluwe en zich uitstrekt tot aan het Randmeer. Het afwisselende landschap is een kernwaarde van onze gemeente. Met onder andere de mooie landgoederen, aaneengeregen langs de Zuiderzeestraatweg.

Wanneer het actieprogramma wordt uitgevoerd geloven we er heilig in dat het voor meer toerisme zorgt. Meer toerisme betekent meer inkomsten voor en in de gemeente. Direct: want meer toeristenbelasting door een hogere bezetting van de verblijfsaccommodatie, en indirect door meer bestedingen in onze winkels. Daarom steunt ABO het voorstel van het college om de formatie te versterken: die meer-uren worden vast en zeker terugverdiend door de extra inkomsten. En: het aantrekkelijk maken van onze gemeente, daar profiteren wij als inwoners ook van! Het mes snijdt daarom aan twee kanten.

Andere politieke partijen denken dat het ook zonder een kleine uitbreiding van de formatie goed komt. ABO vindt dat niet realistisch: we moeten nu doorpakken voor een sector die het al moeilijk genoeg heeft door de corona pandemie! We kijken uit naar meer recreatieve mogelijkheden om o.a. in familieverband in onze gemeente te verblijven. Meer terrasjes waar je na een fiets- of wandeltocht kunt neerstrijken en meer mogelijkheden om te lunchen of te dineren. Laten we het nog aangenamer maken om in onze gemeente te recreëren!

Fractie ABO