Dorpsgericht werken…wat is dat?

Als ABO wethouder heb ik een brede portefeuille: financiën, bedrijfsvoering, openbare ruimte, verkeer en vervoer en dorpsgericht werken. Over dit laatste onderdeel wil ik graag wat meer vertellen.

In Oldebroek hebben we 6 dorpskernen, Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo, Hattemmerbroek en Noordeinde. Deze kernen hebben allemaal hun eigen identiteit en dat is van oudsher zo gegroeid. U weet dat beter dan ik!

Behalve Oldebroek heeft elke kern al langere tijd een soort ‘dorpsbestuur’, zoals Dorpsbelang Oosterwolde en Dorpsoverleg Hattemerbroek, Stichting Klankbordgroep ’t Loo, Klankbordgroep Wezep en Belangengemeenschap Noordeinde. Vorig jaar is er gelukkig ook een Buurtoverleg Oldebroek opgericht.

De mensen die in deze groepen zitten zijn allemaal inwoners die zich zeer betrokken voelen bij hun eigen gemeenschap. Zij hebben vaak in hun eigen dorp veel contacten en willen het beste voor hun dorp. En zo gebeurde het steeds vaker dat vanuit zo’n dorpsoverleg de gemeente werd benaderd over bijvoorbeeld een verkeerssituatie bij een school of een vraag naar meer woningbouw.

Ik vind dat echt heel goed: er worden geen vragen of verzoeken gedaan voor een individu maar altijd in het algemene belang van het dorp.

Dorpsagenda

Als wethouder dorpsgericht werken vind ik het belangrijk dat wij vanuit de gemeente de dorpen ook echt als een ‘eigen dorp’ behandelen en eventuele vragen en ontwikkelingen ook zo bekijken. Daarom heb ik elk dorp gevraagd een soort ‘agenda’ te maken met dingen die zij belangrijk vinden en waar de gemeente bij moet helpen. Deze agenda helpt mij om regelmatig met de medewerkers te bespreken en te kijken wat er al geregeld is en wat er nog moet gebeuren.
De gemeente werkt ook al een aantal jaren met dorpscontactambtenaren(DCA). Deze (drie) ambtenaren hebben naast hun gewone werk een paar uur per week speciaal voor de dorpen. Maar we hebben gemerkt dat als we écht dorpsgericht willen werken, we de taken en de functie van dorpscontactambtenaren moeten uitbreiden. Ze moeten het er niet meer ‘bij’ doen maar als een hoofdtaak zien! Het is de bedoeling dat we dat vanaf 2017 kunnen gaan invoeren.

Mooie voorbeelden

Ik wil graag een paar mooie voorbeelden noemen van resultaten van de vraag van een dorpsgroep. Zo is op verzoek van de Klankbordgroep Wezep de kruising bij de Kerk/ Zuiderzeestraatweg aangepakt. Ook wordt het oude Kerkhof in Wezep opgeknapt, dit ook vooral door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers en de gemeente betaalt mee aan bijvoorbeeld het hekwerk.
In Hattemmerbroek zijn op een trapveld ballenvangers geplaatst en is er een verkeerssmiley geplaatst. In ’t Loo is de verkeerssituatie bij de school aangepast en verzorgt ’t Loo zelf het hele openbaar groen, waarvoor ze een financiële bijdrage van de gemeente krijgen. Dit laatste is ook het geval in Oosterwolde. En daar is men ook bezig met plannen voor een sporthal en worden er woningen gebouwd op de locatie Roezemoes.

En buurtbelang Oldebroek heeft als eerste project de herinrichting van de Rozenstraat op de agenda gezet. In overleg met de hele straat én met hulp van bijna alle bewoners is de straat nu echt een mooie, gezellige straat geworden!

Het dorpsgericht werken; het lijken vaak kleine dingen, maar voor een straat of een buurt kan het net het verschil maken!

Ik vind het een prachtige uitdaging om daar de komende tijd samen met de dorpsgroepen en inwoners én met de medewerkers van de gemeente nog meer mooie, kleine en grote, resultaten te boeken zodat het goed wonen en leven blijft in het dorp!

Belangrijk om te weten

De dorpsgroepen zijn onafhankelijk. Het is ook beslist niet zo dat wij, als college, de mening over een gevoelige kwestie vragen aan de dorpsgroepen. Wij kunnen bijvoorbeeld wel vragen: denken jullie dat er in jullie dorp veel behoefte is aan jongerenwoningen of seniorenwoningen of gewone woningen? De dorpsgroepen weten wat er leeft en speelt en dat wil ik graag horen zodat wij er als gemeente rekening mee kunnen houden. Maar de dorpsgroepen beslissen niet en zijn geen verlengstuk van de gemeenteraad of van het college. Ze zijn en blijven onafhankelijk en willen het beste voor hun eigen gemeenschap!

Lydia Groot

wethouder