De kwaliteit van de woonomgeving gaat in de gemeente Oldebroek verder achteruit.

In januari dit jaar hebben wij in een column hier ook al aandacht aanbesteed. Nu maken wij ons zorgen over de openbare speelplekken in de woonwijken. Versleten speeltoestellen worden door de gemeente weggehaald en niet meer vervangen. Onder het mom van burgerparticipatie mogen de burgers in Oldebroek de eigen portemonnee aanspreken om de speeltuinen in stand te houden.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Oldebroek heeft vorig jaar besloten om structureel te bezuinigen. Ook op de openbare speelplaatsen. Er is geen geld meer om dit te bekostigen. Alle openbare speelplekken in onze gemeente dreigen te verdwijnen, tenzij de buurtbewoners bereid zijn de taak van de gemeente over te nemen. Dit betekent dat ze niet alleen de zaak moeten financieren, maar dat ook het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhoud voor hun rekening komt. Onder het motto “Oldebroek voor mekaar” probeert men hier een invulling aan te geven.

Vorige week donderdag was de aftrap om deze nieuwe manier van werken “mekaar” duidelijk te maken en wel aan de buurtbewoners van de speelplek aan de Verlengde Meidoornstraat. Onder begeleiding van een extern bureau probeerde men de buurt bij te scholen hoe ze zelf een speeltuin kunnen maken. Dat dit geen “dik voor mekaar” gesprek zou worden was te voorzien. Vorig jaar heeft de gemeente hier zonder overleg een speeltoestel weggehaald en de buurt zat op gloeiende kolen om hierover het gesprek aan te gaan.

Veiligheidseisen en verantwoordelijkheid

De landelijke veiligheidseisen bij openbare speelplekken zijn hoog. Alle speeltoestellen moeten met de huidige regelgeving gecertificeerd zijn en voldoen aan strengen eisen. De gemeente is verplicht de speeltoestellen en speelplekken jaarlijks te inspecteren en een logboek bij te houden. Dus de gemeente is en blijft wel verantwoordelijk voor de veiligheid. Nu er in de toekomst door de gemeente geen speelwerktuigen meer worden vervangen, zal er mogelijk een wildgroei komen van zelfgemaakte speelwerktuigen die niet aan de veiligheidseisen voldoen. Het is niet duidelijk hoe het college van B&W de veiligheid van onze kinderen dan wil waarborgen. ABO maakt zich grote zorgen als die verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de burgers.

Andere overheid

ABO is van mening dat de huidige aanpak van het college met betrekking tot de speelplekken niet de juiste is. Als gemeente ben je wel verantwoordelijk voor de leefbaarheid op lange termijn. Het is in belang voor de ontwikkeling van onze kinderen dat er veilig ingerichte speelplekken in de woonwijken blijven, waar kinderen elkaar ontmoeten, buiten spelen en bewegen. Een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving vinden wij heel erg belangrijk. Een investering op dit gebied, betaalt zichzelf terug.

Bij de besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen vorig jaar hebben wij uitgedragen om eerst met de samenleving in gesprek te gaan. De gemeente koos – jammer genoeg – voor een andere aanpak; Niet de onze.

Burgerparticipatie vinden wij belangrijk, maar dan moet de burger ook echt het gevoel krijgen dat ze mee te kunnen denken. Met de huidige aanpak worden de bezuinigingen eerst opgelegd en later uitgelegd.

In de komende tijd zal onze gemeente onder begeleiding van een extern bureau nog veel gesprekken aangaan met de samenleving, verenigingen en organisaties. Burgerparticipatie zal dan het onderwerp zijn.

Een overheid die zij aan zij gaat met de burgers.

Of dat lukt?  Aan ABO zal het niet liggen!