Dank voorzitter,

Ook ABO neemt vandaag 27 maart 2018, afscheid van 2 raadsleden, Wieger Zoer en Dennis Doornewaard, 4 jaar hebben zij hun stem laten horen, zowel in de diverse commissies en in deze raadszaal. ABO is hun veel dank verschuldigd voor hun inzet en hun wijsheid als het op besluiten nemen aankwam.

Samen zijn wij deze raadsperiode ingegaan, als coalitiepartner, dat was geheel nieuw voor ABO, na eerst 4 jaar oppositie voeren. De kiezer had ons beloond en we waren de  op een na grootste partij in onze gemeente geworden, daar waren we best trots op als ABO. We werden dan ook uitgenodigd als serieuze partner, om mee te regeren.

Wij hebben veel moeten leren, en dat doen we nog elke dag, van iets ongrijpbaars dat men politiek noemt. Ook mochten wij een wethouder leveren, en konden we als coalitie samen met Christen Unie en SGP, ons coalitieakkoord gestalte gaan geven. Veel van deze afspraken zijn uitgewerkt door het college, en gezamenlijk als raad hebben we veel van onze gezamenlijke punten gerealiseerd zien worden.

Nu was er door het ABO bestuur een nieuwe kieslijst samengesteld, natuurlijk met inachtneming, waar een ieder zich op deze lijst goed bij voelde. Dat onze kiezers,  ook nogmaals bedankt in het weer gegeven vertrouwen in ons, hier wel een andere invulling aan hebben gegeven, respecteren wij, en om deze genoemde reden nemen wij dan ook afscheid van Wieger en Dennis.

Wieger had zelf al aangegeven dat het raadswerk best leuk was, maar toch wilde hij meer van zijn welverdiende vrije tijd gaan genieten. Wij respecteerden dat natuurlijk. Gelukkig gaan Wieger en Dennis wel commissiewerk voor de ABO verrichten, zodat hun kennis overgedragen kan worden aan onze nieuwe raadsleden die morgen hier aan de raadstafel mogen plaatsnemen.

Beste Dennies en Wieger, hierbij  wil ik jullie beiden van harte bedanken voor jullie inzet, natuurlijk ook namens de nieuwe fractieleden en het ABO bestuur en al onze trouwe leden.

Tevens wil ik toch ook Huub Verberk bedanken voor zijn inzet van 6 jaar raadswerk voor de ABO, Huub was destijds het boegbeeld van de ABO fractie en vooral in de oppositierol voelde Huub zich helemaal thuis. Er was vooral de eerste 4 jaar veel gedoe met komende en vertrekkende wethouders, het CDA dat halverwege uit de coalitie stapte, en hun wethouder naar huis stuurde, kortom er was veel reuring en er waren zeer lange commissie- en raadsvergaderingen soms tot na middernacht!

Met ABO in de coalitie kwam er toch rust in dit huis, en zijn er samen met alle raadsleden, goede raadsbesluiten genomen. Daarom wil ik alle raadsleden bedanken voor hun inzet, en het vertrouwen dat ze in ons en in de coalitie en natuurlijk in het college getoond hebben. En natuurlijk ook de andere aftredende collega raadsleden, wil ik  veel zegen en gezondheid wensen in hun verdere carrière.