ChristenUnie Wethouder Liesbeth Vos kreeg de volledige steun van haar eigen raadsleden en die van de coalitiepartijen SGP en CDA om tegen het voorstel van ABO en CVO te stemmen, waardoor dit in de prullenbak kan.

ABO wilde met steun van CVO graag de wethouder een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor terugkeer van een vorm van schoolzwemmen. Wethouder Vos was duidelijk: ‘ik ga hier helemaal niet over’. De SGP bevestigde dit door te stellen dat het geen kerntaak van de gemeente meer is.

Desondanks is ABO van mening dat ook in deze extreem dure tijden alle kinderen gelijke kansen moeten hebben. Door de hoge kosten voor het behalen van een zwemdiploma – €1.000 of meer – wordt geld een bepalende factor. ABO vindt dat de veiligheid voor het kind voorop staat en dat de overheid daarvoor mede verantwoordelijk is. In andere gemeenten is nog wel of wordt er weer zwemles via school of worden alternatieven geboden.

ChristenUnie raadslid Hardonk gaf aan dat je juist de kinderen van rijke ouders bevoordeelt als je als gemeente weer schoolzwemmen gaat invoeren om zij dat makkelijk kunnen betalen. Alsof je geen onderscheid kunt aanbrengen in een nieuwe regeling voor schoolzwemmen. Het CDA, raadslid van der Horst maakte het helemaal bont. Hij verweet Margreet Deen van ABO een slechte voorbereiding, waar hij zelf niet aan deel had kunnen nemen. Dit terwijl hij zelf de mail niet had gelezen en pas na 2 weken reageerde op het initiatief.

Alle argumenten van CU, SGP en CDA om vooral geen onderzoek te doen werden overigens keurig weerlegd door Margreet Deen van ABO en Barry van de Velde van CVO. Zo had het CDA geïnformeerd bij diverse schooldirecteuren die er een extra taak bij zagen komen en dat liever niet wilden. Dit werd door Margreet Deen weerlegt door aan te geven dat schooldirecteuren hier helemaal niet over gaan. Wel de schoolbesturen in samenspraak met de ouders van de kinderen. De coalitie partijen zwegen hier verder maar over.

Conclusie: deze coalitie wil het gewoon niet!

ABO zal dit onderwerp ‘Onderzoek naar mogelijkheden voor schoolzwemmen’ vast en zeker als verkiezingspunt terug laten komen. Dan is het aan de kiezer / inwoner wat ze willen en vinden omtrent schoolzwemmen.

Fractie ABO