Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor het nieuwbouwplan van 25 woningen in Wezep Noord, bleek dat CU, SGP en CDA draagvlak bij de omwonenden als niet belangrijk beschouwen.

Als de gemeente wettelijke gezien een verplicht inspraaktraject heeft gevolgd is het immers gewoon goed.  En het niet zorgvuldig beantwoorden van zienswijzen van omwonenden is een leermomentje aldus de SGP wethouder Engberts.
Ook het uitbesteden van bewonersparticipatie aan de projectontwikkelaar – waar het nodige op aan te merken is – vindt hij een prima zaak. Engberts benadrukte vooral richting de ontwikkelaar een betrouwbare partner te willen blijven.

ChristenUnie raadslid Wijnne beaamde en prees zelfs de goede aanpak van SGP wethouder Engberts. Zienswijzen van inwoners hebben toch altijd een individueel belang volgens Wijnne. Helaas had Wijnne het spandoek achter hem op de tribune met de tekst “de ontwikkelaar bepaalt” gemist. Anders had hij mogelijk ook de eigen belangen van de ontwikkelaar gezien.  Ondertussen werd op de publieke tribune onder stil protest met meerdere spandoeken door omwonenden aangegeven dat men zich niet serieus genomen voelt en het vertrouwen in de gemeente m.b.t. haar “Oldebroek voor Mekaar”- werkwijze tot een dieptepunt is gezakt.

Op de vraag van ABO raadslid Ton Heddema of het college zich door de niet zorgvuldige aanpak van de participatie niet moreel verplicht voelt om alsnog met de buurt in gesprek te gaan, antwoordde wethouder Engberts namens het college van B&W volmondig: NEE !!  

Hiermee werd het gebrek aan empathie voor onze inwoners uit Oldebroek helaas volmondig bevestigd, aldus ABO raadslid Ton Heddema

Deze houding en werkwijze van de coalitie van CU, SGP en CDA en mét steun van de VVD zet naar verwachting de toon voor toekomstige nieuwbouwplannen de komende jaren. Bewonersparticipatie door met bewoners/omwonenden vóóraf in gesprek te gaan, dus voordat er een uitgewerkt plan ligt is wettelijk (nog) niet verplicht. Echter is dat wel het moment om nog echte veranderingen aan te brengen. De kans dat Oldebroek onder leiding van wethouder Engberts op Ruimtelijke Ordening (nieuwbouwplannen) wél draagvlak gaat zoeken en vertrouwen probeert te winnen bij direct omwonenden van nieuwbouwplannen schatten wij erg somber in.   

Het gevolg zal helaas zijn dat er bij toekomstige nieuwbouwplannen vele juridische bezwaarprocedures gevolgd gaan worden. Met jaren vertraging voor de oplevering van nieuwe woningen in onze gemeente. Een gemiste kans!

ABO, CVO en Duurzaam Oldebroek stemden vanwege de onwenselijke gang van zaken tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan in Wezep-Noord.

Fractie ABO