ABO: Gemeenteraad besluit tot extra investeringen in onderwijs, sport en muziek

Post Image

Nieuwbouw regenboogschool op locatie oude “huishoudschool” in Oldebroek De gemeente Oldebroek heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in passende en moderne huisvesting voor onze kinderen, leerkrachten en betrokkenen Door nieuwbouw van de Regenboogschool in Oldebroek op de locatie waar nu de oude LHNO school staat, komt er ook in Oldebroek een mooie nieuwe school, waar […]

Lees verder

Nieuwe (locatie) Brandweerkazerne voor Oldebroek

Post Image

Trots op onze helden Regelmatig horen wij hen met loeiende sirenes op weg naar hun bestemming: Brandweerlieden onderweg naar een brand, ongeluk of een andere hulpvraag. Mensen die hun leven wagen om anderen te redden. Een onmisbare taak die vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Een taak die verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarbij veel geoefend […]

Lees verder

Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Afgelopen donderdag 11 juli vond  de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Jacco Evink nam namens ABO het woord over het meerjarenperspectief, of terwijl de toekomstige financiële cijfers (begroting). Het zijn zorgwekkende cijfers want Oldebroek heeft miljoenen tekort.   We schrijven juli 2019, het jaar is weer op de helft. We maken de balans op […]

Lees verder

Besluiten ABO / Raadsvergadering 18 april 2019

ABO, terugkoppeling raadsvergadering 18 april 2019: ‘Felicitaties aan gebruikers ET-hal, waaronder korfbalvereniging Rood-Wit te Wezep’ en ‘sobere aanvullende renovatie gemeentehuis Oldebroek’.   Afgelopen 18 april was de gemeenteraad wederom aan zet. Deze avond moesten 2 besluiten genomen worden. Middels dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO van […]

Lees verder

Besluiten ABO / Raadsvergadering 31 januari 2019

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. vervolg huisvesting Rood-Wit, Klimaatbestendig-plan Centrum Wezep en een burgerinitiatief. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.   Besluit 1:  Vervolg huisvesting Rood-Wit De raadsvergadering startte met het voorstel om het […]

Lees verder

Besluiten ABO / Raadsvergadering 8 november 2018

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. de begroting 2019. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.   1.     Vaststelling beleidsplan sociaal domein 2019-2022 Anita Klein Gansei nam het woord namens de ABO, maar kon hier tevens […]

Lees verder

Besluiten ABO / Raadsvergadering 27 september 2018

Afgelopen maand is na het zomerreces het politieke seizoen in Oldebroek weer opgestart. Afgelopen donderdag was de raadsvergadering. Aan het begin van deze vergadering heeft ABO-lid Ton Heddema de belofte uitgesproken tegenover de burgemeester en de raad. Hiermee is Ton Heddema officieel als commissielid toegetreden tot de ABO-fractie. Op de ABO website www.abo-oldebroek.nl is onder […]

Lees verder

Volledige compensatie voor de Oldebroekse inwoners

Naast de beëdiging van het laatste Raadslid en alle commissieleden stond op de agenda het voorstel precario-belasting Vitens. Zelden was er zo’n eensgezindheid in de Raad. Engbert-Jan plaatste het traject nog even in chronologische volgorde en lichtte het voorstel met amendement toe. Wij delen graag de ABO bijdrage met u.   Andre Boer, fractievoorzitter: “Twijfel, […]

Lees verder

Wat besloot ABO tijdens de Raadsvergadering van 25 januari 2018

Op 25 januari jongstleden was er weer een Raadsvergadering en we koppelen graag de belangrijkste punten aan u terug.   Evenementen.   Alhoewel de SGP aanvankelijk een nota wilde indienen met nieuwe richtlijnen voor evenementen en bijvoorbeeld de geluidsniveaus daarbij is dat uiteindelijk ingetrokken. Vanuit ABO waren we overigens helemaal geen voorstander van zo’n nota […]

Lees verder